You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 19
Tytuł projektu: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
Kierownik projektu: Tadeusz Nowicki
Wykonawcy: Tadeusz Nowicki, Tomasz Tarnawski
Streszczenie: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: O R00 0009 09
Symbol: PBR- K 15 507/2010/WAT MNiSW
Druga strona umowy: MNiSW, WIHIE, SGGW, PW, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, BPDI Sp. z o.o.
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota przyznana dla projektu: 2,960,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 200,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 507
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2009-12-16
Data zakończenia realizacji: 2011-12-15
Kontakt tel. slużbowy: 837118
Kontakt e-mail: tnowicki@wat.edu.pl