You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 20
Tytuł projektu: Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
Kierownik projektu: Dariusz Pierzchała
Wykonawcy: Dariusz Pierzchała, Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Rulka, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Rafał Kasprzyk, Mariusz Chmielewski, Michał Dyk, Krzysztof Chlebicki
Streszczenie: Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
Słowa kluczowe: Elektroniczny moduł procesowy, analiza kryminalna, BPMN
Numer ewidencyjny: O ROB 0021 01/ID 21/2
Symbol: PBR -K 15 047/2011/WAT
Kwota projektu: 6,152,600
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: NCBiR
Sposób finansowania: PMPP
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 1,820,596.36000000010245
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 047
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Wojskowa Akademia Techniczna zrealizowała zadania w dwu wewnętrznych jednostkach organizacyjnych: Wydział Cybernetyki (zadanie II.1) oraz Instytut Optoelektroniki (zadanie II.3). Realizacja zadania „Opracowanie elektronicznego modułu procesowego – etap badań naukowych/rozwojowych” obejmowała szereg prac, których finalnym wynikiem są następujące produkty informatyczne uzupełniające istniejący moduł procesowy o: (1) Odwzorowanie zgodnej z aktualną litery prawa metodyki pracy sędziego sądu rejonowego w wydziale karnym – modele BPM oraz system workflow; (2) Podsystem zarządzania czynnościami oraz obiegiem dokumentów w postępowaniu sądowym w wydziale karnym sądu rejonowego; (3) Podsystem elektronicznego biura podawczego wraz z identyfikowaniem dokumentów w oparciu o kody QR; (4) Słownik pojęć dla ontologii procesu karnego oraz zestaw kilkudziesięciu elektronicznych szablonów dokumentów formalnych – MS Word, edytowalny PDF, formatki GUI, tabele bazy danych; (5) System SWS: wsparcie wybranych czynności w wydziale karnym sądu rejonowego: planowanie i harmonogramowanie posiedzeń, prowadzenie wielu spraw przez wielu sędziów, kalendarze, notyfikacje, monitorowanie spraw; (6) Narzędzia do symulacji i optymalizacji wybranych czynności procesu karnego w wydziale karnym. Zadanie II.3, czyli „Rozpoznanie zagadnień związanych z techniką operacyjną stosowaną w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych (głównie ich aspekt dowodowy)” zrealizowano w obszarze nowoczesnych technologii do zwalczania przestępczości, w tym przede wszystkim: zorganizowanej, stadionowej, cyberprzestępczości i przestępczości internetowej. Następnie w zadaniu „Wykorzystanie monitoringu wizyjnego do zwalczania przestępczości” przeprowadzono prace, których materialnym wynikiem jest sprzętowy demonstrator technologii systemu do zwalczania przestępczości stadionowej (bramka automatycznej kontroli biometrycznej osób). System ma za zadanie automatyzację kontroli osób uczestniczących w imprezie masowej (np. wchodzących na obiekt sportowy) poprzez weryfikację osoby na podstawie parametrów biometrycznych. Wykonane fizycznie urządzenie oraz opracowane dla niego oprogramowanie realizuje dwie podstawowe funkcje: (1) uzupełnianie bazy danych materiałem biometrycznym; (2) weryfikacja biometryczna osób przechodzących przez bramkę. Zainteresowanie wynikami projektu, potwierdzone stosownymi pismami o udostępnienie wyników oraz propozycjami zawarcia porozumienia o współpracy, wyraziły następujące instytucje: Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Karny; Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Departament Strategii i Deregulacji; Prokuratura Generalna, Departament Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych; Komenda Główna Policji. Podkreślić należy zgłoszone potrzeby wykorzystania wyników zadania II.1 przez Ministerstwo Sprawiedliwości w nowym projekcie CaSuS oraz Sądu Rejonowego W Białymstoku do testowego uruchomienia w Wydziale Karnym.
Data rozpoczęcia realizacji: 2011-12-28
Data zakończenia realizacji: 2014-06-27
Kontakt tel. slużbowy: dr inż. Dariusz Pierzchała
Kontakt e-mail: dariusz.pierzchala@wat.edu.pl