You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 29
Tytuł projektu: Analiza efektywności działania rozproszonego systemu zarządzania informacją badawczą
Kierownik projektu: Gustaw Konopacki
Wykonawcy: Gustaw Konopacki, Jarosław Koszela
Streszczenie: Analiza efektywności działania rozproszonego systemu zarządzania informacją badawczą
Słowa kluczowe:
Symbol: PBW 584/2006
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBW
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 572
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2006-05-01
Data zakończenia realizacji: 2008-08-01
Kontakt e-mail: gustaw.konopacki@wat.edu.pl