You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 4
Tytuł projektu: Analiza i modelowanie systemów wspomagania podejmowania decyzji oraz szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata, Andrzej Ameljańczyk, Marian Chudy, Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Andrzej Walczak, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Analiza i modelowanie systemów wspomagania podejmowania decyzji oraz szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
Słowa kluczowe: modelowanie i algorytmizacja procesów decyzyjnych, sytuacje konfliktowe i kryzysowe, systemy wspomagania decyzji
Numer ewidencyjny: PBS 806
Symbol: PBS 23 806/WAT/2010
Kwota projektu: 433,419
Druga strona umowy: WAT
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 806
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wymiernym wynikiem pracy będą przede wszystkim modele i algorytmy wspomagania decyzji dla wybranych problemów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, jak również elementy metodyk wytwarzania i integracji informatycznych systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, wraz z modelami oceny efektywności i niezawodności konstruowanych/integrowanych systemów oraz oprogramowania tych systemów. Wynikiem pracy będą również publikacje w czasopismach naukowych oraz referaty na konferencjach dotyczące wybranych elementów wytwarzania i integracji systemów symulacyjnych oraz informatycznych systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Przewiduje się, że w wyniku realizacji pracy powstaną rozprawy doktorskie i fragmenty rozpraw habilitacyjnych. Odrębnym rezultatem pracy będzie przygotowanie wniosków o finansowanie badań w ramach 7-mego Programu ramowego UE oraz programów badawczych finansowanych przez EDA oraz MNiSW. Ponadto wyniki zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w ramach kształcenia studentów na specjalnościach wojskowych (systemy wspomagania dowodzenia) i cywilnych (systemy informatyczne, informatyczne systemy zarządzania).
Data rozpoczęcia realizacji: 2010-01-01
Data zakończenia realizacji: 2011-12-31