You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 41
Tytuł projektu: System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Tomasz Drozdowski, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Słowa kluczowe:
Symbol: PBR 303/2012 LIDER
Kwota projektu: 9,831,800
Druga strona umowy: NCBiR
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 5,068,096
Charakter współpracy: centrum naukowo-przemysłowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 303
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: W wyniku realizacji projektu w pełni zrealizowano cel główny projektu, jakim było opracowanie systemu informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP na poziomie technologicznym umożliwiającym demonstrację w warunkach operacyjnych lub zbliżonych do rzeczywistych: • algorytmów analizy wybranych zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego RP, • symulacji wybranych kryzysów i konfliktów zbrojnych dla różnych szczebli dowodzenia, • analizy systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, • wykorzystanie metodyki planowania, budżetowania i prognozowania rozwoju Sił Zbrojnych RP w warunkach pracy sztabów. Realizacja celu potwierdzona została poprzez zrealizowany z wynikiem pozytywnym proces walidacji narzędzia tj. Systemu informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych SZRP warunkach zbliżonych do rzeczywistych potwierdzająca osiągnięcie przez system IX poziomu gotowości technologii. Efekt ten osiągnięty został poprzez zrealizowanie kolejnych celów cząstkowych, jakimi były: 1. Opracowanie metody analizy zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego RP. 2. Opracowanie modelu i algorytmów funkcjonowania SZ RP z uwzględnieniem aktualnej strategii obronności RP i podziału SZ RP na systemy funkcjonalne (zdolności Sił Zbrojnych), Projekt i implementacja symulatora wybranych kryzysów i konfliktów zbrojnych dla różnych szczebli dowodzenia oraz dla potrzeb analizy systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, umożliwiającego: • edycję sytuacji kryzysowej i konfliktowej; • przechowywanie danych normatywnych o systemie obronnym RP, parametrów operacyjno-taktycznych uzbrojenia i sprzętu oraz środków bojowych, scenariuszy zagrożeń, parametrów modeli funkcjonowania SZ RP, wyników symulacji i analizy postsymulacyjnej; • generowanie scenariuszy na podstawie wyników analizy zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego RP; • symulację rozwoju konfliktu wg opracowanych algorytmów funkcjonowania SZ RP; • wsparcie analizy postsymulacyjnej. 3. Opracowanie projektu i implementacja: • usług wspomagania optymalizacji planowania, programowania, budżetowania, prognozowania rozwoju zdolności SZ RP oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych SZ RP z uwzględnieniem podziału na systemy funkcjonalne w warunkach budżetu zadaniowego; • programowego integratora usług. 4. Testowanie systemu w warunkach operacyjnych i w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 5. Opracowanie metodyki planowania, budżetowania i prognozowania rozwoju zdolności SZ RP.
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-12-20
Data zakończenia realizacji: 2016-03-19
Kontakt e-mail: andrzej.najgebauer@wat.edu.pl