You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 42
Tytuł projektu: System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową
Tytuł projektu w j.ang.: Support system for simulation exercises and training procedures in the work of sanitary supervisors in cases of food-borne diseases
Kierownik projektu: Tadeusz Nowicki
Wykonawcy: Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa, Arkadiusz Netczuk, Andrzej Ameljańczyk, Wojciech Stecz, Dariusz Pierzchała, Grzegorz Bliźniuk, Barbara Fedyna, Gustaw Konopacki, Joanna Wiśniewska, Szczepan Malmur, Bogdan Dębski, Wojciech Migdał
Streszczenie: System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową
Słowa kluczowe: zatrucia pokarmowe, epidemie, organy nadzoru sanitarnego, ćwiczenia symulacyjne
Słowa kluczowe w j.ang.: food-borne poisoning, epidemics, health supervisors, simulation exercises
Numer ewidencyjny: ID: 180693
Symbol: NESE
Kwota projektu: 6,967,000
Druga strona umowy: NCBiR
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: NCBiR
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 1,992,000
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 269
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wynikiem projektu będzie opracowany system informatycznego wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową.
Opis uzyskanych wyników: Opracowano modele w postaci diagramów procesowych uwzględniających procedury, normy i inne dokumenty wykorzystywane w działaniach inspekcji sanitarnych w zakresie opracowania ognisk epidemicznych zatruć i/lub chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową. Opracowano modele pozwalające na opis obszaru, w którym występuje ognisko zatrucia pokarmowe. Opracowano scenariusze ćwiczeń dla inspekcji sanitarnych. Skonstruowano symulator i modele dynamiczne procesów rozwoju i przeciwdziałania epidemii. Opracowano system komunikacji, w tym mobilnej, typu użytkownicy-system w zakresie wymaganych interfejsów graficznych. Opracowano sposób monitorowania ćwiczeń wraz z funkcjonalnością After Action Review oraz generowaniem raportów z ćwiczeń symulacyjnych. Uruchomiono system wspomagania ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych z użyciem opracowanych modeli dynamicznych i symulatora.
Data rozpoczęcia realizacji: 2012-07-01
Data zakończenia realizacji: 2014-06-30
Kontakt tel. slużbowy: 261839429
Kontakt e-mail: tnowicki@wat.edu.pl