You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 48
Tytuł projektu: Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony Granicy Państwowej oraz kontroli ruchu granicznego
Kierownik projektu: Mariusz Chmielewski
Wykonawcy: Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony Granicy Państwowej oraz kontroli ruchu granicznego
Słowa kluczowe:
Symbol: PBR 476/2013 LIDER
Kwota projektu: 5,340,000
Druga strona umowy: NCiR
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 3,070,160
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 476
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2013-05-17
Data zakończenia realizacji: 2018-08-16
Kontakt e-mail: mariusz.chmielewski@wat.edu.pl