You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 51
Tytuł projektu: Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania
Kierownik projektu: Jerzy Stanik
Wykonawcy: Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski, Tomasz Drozdowski
Streszczenie: Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania
Słowa kluczowe:
Symbol: PBR 082/2013
Kwota projektu: 13,090,451
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 4,350,335
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 082
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2013-12-01
Data zakończenia realizacji: 2016-11-30
Kontakt e-mail: jstanik@wat.edu.pl