You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 59
Tytuł projektu: Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Andrzej Najgebauer, Wojciech Kulas, Rafał Kasprzyk, Michał Dyk, Agnieszka Kacprzak, Dariusz Pierzchała, Mariusz Chmielewski, Krzysztof Chlebicki, Jarosław Rulka
Streszczenie: Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania
Słowa kluczowe: analiza zagrożeń CBRN, prognozowanie przyczyn i skutków zagrożeń, system monitorowania zagrożeń, system ostrzegania i alarmowania, symulatory zagrożeń
Numer ewidencyjny: ID 300072
Symbol: PBR 362/2015 LIDER (WAZkA)
Kwota projektu: 3,750,000
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 1,276,000
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 362
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Projekt dotyczy integracji i wsparcia procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach skażeniami. Głównym wynikiem projektu będzie demonstrator systemu WAZkA (system Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania), który składa się z czterech głównych modułów: Modułu Integracyjnego MI1 (do komunikacji, transferu i wstępnej obróbki danych pochodzących z istniejących systemów monitorowania zagrożeń), Modułu Integracyjnego MI2 (do integracji z istniejącymi systemami ostrzegania i alarmowania), Modułu Gromadzenia Danych i Analiz MGDiA (centralny moduł systemu odpowiadający za analizę danych pozyskanych z systemów monitorowania, optymalizację decyzji i generowanie alertów do systemów alarmowania), Modułów Wizualizacji (do prezentacji danych o zagrożeniach). Zostanie opracowana metodyka wykorzystania systemu WAZkA oraz rekomendacje zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania.
Data rozpoczęcia realizacji: 2015-12-22
Data zakończenia realizacji: 2017-12-21
Kontakt e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl