You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 6
Tytuł projektu: Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Zbigniew Tarapata, Jarosław Koszela, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Tomasz Tarnawski, Wojciech Kulas, Tomasz Drozdowski, Dariusz Pierzchała
Streszczenie: Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji
Słowa kluczowe: symulacja, HLA
Numer ewidencyjny: O R00 0055 06
Symbol: PBR -15 496 MNiSW/ 0055/R/T00/2008/06
Kwota projektu: 6,000,000
Druga strona umowy: MNiSW, AON, OBR Centrum Techniki Morskiej, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji SA, Pentacomp Systemy Informatycz
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota przyznana dla projektu: 4,400,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 2,493,333
Charakter współpracy: centrum naukowo-przemysłowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 496
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: W aspekcie praktycznym wymiernym efektem realizacji projektu jest heterogeniczne rozproszone środowisko symulacyjne, wykorzystujące funkcjonujące w wojsku polskim autonomiczne symulatory programowe, rozszerzone o przedstawione powyżej modele działań. Sprzętowo-programowa platforma komunikacji i synchronizacji charakteryzuje się otwartością architektury, umożliwiając jej maksymalną użyteczność i elastyczność. Większość obecnie konstruowanych symulatorów posiada architekturę wielowarstwową, w której wyróżnia się warstwę pośredniczącą. Jest to uzasadnione heterogenicznością źródeł danych, różnymi językami i środowiskami programowania, długim planowanym okresem użytkowania systemu, koniecznością zapewnienia skalowalności i rekonfigurowalności, dużym jednoczesnym obciążeniem systemu przez użytkowników. W projekcie zaproponowano sposób komunikacji symulatorów, umożliwiający przesyłanie pomiędzy systemami informacji o symulowanych obiektach. Wykorzystany został przede wszystkim NATO-wski standard HLA (High Level Architecture), który umożliwia spójną i zrozumiałą wymianę informacji pomiędzy symulowanymi obiektami rozproszonych systemów. W porównaniu ze standardami „przemysłowymi” warstwy pośredniej (np. CORBA) tylko HLA posiada usługi zarządzania czasem symulacyjnym.
Data rozpoczęcia realizacji: 2008-12-15
Data zakończenia realizacji: 2010-12-15