You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 63
Tytuł projektu: Analiza, modelowanie i projektowanie systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Andrzej Walczak
Streszczenie: Analiza, modelowanie i projektowanie systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa
Słowa kluczowe:
Symbol: PBS 927/2016
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 302,624.17999999999302
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 927
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wymiernym wynikiem pracy będą przede wszystkim modele i algorytmy wspomagania decyzji dla wybranych procesów decyzyjnych na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrzne-go i zewnętrznego państwa, jak również elementy metodyk wytwarzania i integracji tych systemów, wraz z modelami oceny efektywności i niezawodności konstruowa-nych/integrowanych systemów oraz oprogramowania tych systemów. Wynikiem pracy będą również publikacje w czasopismach naukowych oraz referaty na konferencjach dotyczące wybranych elementów wytwarzania i integracji systemów in-formatycznych na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Przewiduje się, że w wyniku realizacji pracy powstaną rozprawy doktorskie i fragmenty rozpraw habilitacyjnych.
Data rozpoczęcia realizacji: 2016-01-04
Data zakończenia realizacji: 2017-12-31
Kontakt e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl