You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 7
Tytuł projektu: Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych
Kierownik projektu: Ryszard Antkiewicz
Wykonawcy: Ryszard Antkiewicz, Andrzej Najgebauer, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Roman Wantoch-Rekowski, Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Tomasz Tarnawski, Mariusz Chmielewski
Streszczenie: Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych
Słowa kluczowe: świadomość sytuacyjna, sieciocentryczność
Numer ewidencyjny: PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007
Symbol: PBZ-28 217- MNiSW-DBO-02/I/2007
Kwota projektu: 18,000,000
Druga strona umowy: MNiSW, Wojskowy Instytut Łączności, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, AON, OBR, Centrum
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBZ
Stanowisko kosztów: 28
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 5,616,000
Kwota przyznana dla projektu: 18,000,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 5,616,000
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 217
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2006-07-18
Data zakończenia realizacji: 2010-09-23
Kontakt tel. slużbowy: 839031
Kontakt e-mail: anajgebauer@wat.edu.pl