You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 70
Tytuł projektu: Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania
Kierownik projektu:
Wykonawcy: Andrzej Walczak, Tadeusz Nowicki, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania
Słowa kluczowe:
Symbol: Ergo Truck
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: PBR
Stanowisko kosztów: 15
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 366
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2015-12-22
Data zakończenia realizacji: 2019-01-31
Kontakt e-mail: andrzej.walczak@wat.edu.pl