You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 77
Tytuł projektu: Modelowanie i prognozowanie rozwoju sieci złożonych
Kierownik projektu: Piotr Stąpor
Wykonawcy: Piotr Stąpor
Streszczenie: Modelowanie i prognozowanie rozwoju sieci złożonych
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: RMN 963/2018
Symbol: RMN 963/2018
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 10,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 963
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-09-10
Data zakończenia realizacji: 2018-12-31
Kontakt e-mail: piotr.stapor@wat.edu.pl