You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 84
Tytuł projektu: Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania osób
Kierownik projektu: Ryszard Antkiewicz
Wykonawcy: Ryszard Antkiewicz, Zbigniew Tarapata, Dariusz Pierzchała, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer, Wojciech Kulas, Mariusz Chmielewski, Jarosław Rulka
Streszczenie: Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania osób
Słowa kluczowe:
Źródło finansowania: -
Rodzaj finansowania: -
Sposób finansowania: -
Stanowisko kosztów: -
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 2,050,003
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 513
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-12-10
Data zakończenia realizacji: 2020-12-09
Kontakt e-mail: ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl