You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 85
Tytuł projektu: Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja.
Kierownik projektu: Zbigniew Tarapata
Wykonawcy: Zbigniew Tarapata, Ryszard Antkiewicz, Tadeusz Nowicki
Streszczenie: Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja.
Słowa kluczowe:
Symbol: PBS 871/2018
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBS
Stanowisko kosztów: 23
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 871
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wymiernym wynikiem pracy będą przede wszystkim modele i algorytmy wspomagania decyzji dla wybranych procesów decyzyjnych na potrzeby bezpieczeństwa państwa i gospodarki narodowej, jak również elementy metodyk wytwarzania i integracji tych systemów, wraz z modelami oceny efektywności i niezawodności konstruowanych / integrowanych systemów oraz oprogramowania tych systemów. Wynikiem pracy będą również publikacje w czasopismach naukowych oraz referaty na konferencjach dotyczące wybranych elementów wytwarzania i integracji systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa państwa i gospodarki narodowej. Przewiduje się, że w wyniku realizacji pracy powstaną rozprawy doktorskie i fragmenty rozpraw habilitacyjnych. Odrębnym rezultatem pracy będzie przygotowanie wniosków o finansowanie badań w ramach Programu ramowego UE oraz programów badawczych finansowanych przez EDA oraz MNiSW. Ponadto wyniki zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w ramach kształcenia studentów na specjalnościach wojskowych i cywilnych (systemy informatyczne, informatyczne systemy zarządzania, inżynieria systemów).
Data rozpoczęcia realizacji: 2018-01-02
Data zakończenia realizacji: 2019-12-31