You are here

Publications

Andrzej Ameljańczyk - "Metodologia rozpoznawania wzorców w algorytmach wspomagania diagnostyki medycznej", -, Informatyka w medycynie, Tom 7, Inżynieria biomedyczna. Podstawy i zastosowania, 191-216, EXIT, Warszawa, 2019

Andrzej Ameljańczyk - "Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego państwa", -, Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2019, 1-8, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2019

Andrzej Ameljańczyk - "Wielokryterialne modele podobieństwa w komputerowych systemach diagnostyki medycznej", -, PTSK 2019 (XXVI Warsztaty Naukowe), -, 2019

Andrzej Ameljańczyk - "Rola danych sysntetycznych w badaniach jakości systemów wspomagania diagnostyki medycznej opartych na rozpoznawaniu wzorców", -, PTSK 2019 (XXVI Warsztaty Naukowe), -, 2019

Andrzej Ameljańczyk - "Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego państwa (próba definicji)", -, EKOMILITARIS 2019, -, 2019

Andrzej Ameljańczyk - "ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA", -, EKOMILITARIS 2019, -, 2019

Andrzej Ameljańczyk - "Zbiory rozmyte w procesach wspomagania diagnostyki medycznej", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Andrzej Chojnacki - "Przewodniczący sesji: Projektowanie systemów informatycznych - zastosowania", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Andrzej Chojnacki, Fryderyk Darnowski - "A model of the process of writing and deleting file information on a disk with NTFS", 9, 19-25, Warszawa, 2019

Andrzej Najgebauer - "Transformation of systems of interactive simulation of conflict situations into systems based on decision patterns", -, Multi Conference on Computer Science and Information Systems, MCCSIS 2019 – Proceedings of the International Conferences on Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence 2019 and Theory and Practice in Modern Computing 2019, Ajith P. Abraham and Jörg Roth (Eds.), 11-22, -, -, 2019

Andrzej Najgebauer - "Transformation of Systems of Interactive Simulation of Conflict Situations Into Systems Based on Decision Patterns", -, MCCSIS 2019 (Multi Conference on Computer Science and Information Systems), -, 2019

Andrzej Najgebauer - "From Interactive Simulations Towards Decision Patterns in Conflict Situations", -, ISAT 2019 (40th Anniversay International Conference on Information Systems Architecture and Technology), -, 2019

Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała - "współorganizacja sesji: IIS 2019: Special session on Intelligent Information Systems", -, ACIIDS 2019 (Asian Conference on Intelligent Information Systems, -, 2019

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz - "Metody informatycznego wsparcia oceny zdolności do rażenia i zdolności cybernetycznych SZ RP", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 75-88, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz - "Metody informatycznego wsparcia oceny zdolności do rażenia i zdolności cybernetycznych SZ RP", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka - "Computer Based Methods and Tools for Armed Forces Structure Optimization", -, Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2018; w serii wydawniczej Advances in Intelligent Systems and Computing, 853, 241-254, Springer, -, 2019

Andrzej Walczak - "Systemy informatyczne w diagnozowaniu medycznym - wybrane zagadnienia", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski - "Application of network characteristics to identify vulnerability elements of technical structures (IRAS_103)", -, IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Andrzej Walczak, Jarosław Napiórkowski, Tomasz Protasowicki - "Modern approach to the safetyvalidation of the components of technical devices (IRAS_104)", -, IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński, Paweł Krzesiński - "Jednowymiarowe błądzenie losowe w ewolucji objawów choroby", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 153-163, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Tomasz Górski - Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Marian Chudy - Wprowadzenie do Informatyki Kwantowej, EXIT, Warszawa, 2011

Zbigniew Tarapata - Models and Algorithms for Knowledge-Based Decision Support and Simulation in Defence and Transport Applications , Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2011

Andrzej Najgebauer, M Amanowicz - Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Maciej Kiedrowicz - Architektura korporacyjna jako strategia. Budowanie fundamentu w biznesie., -, Warszawa, 2010

Zbigniew Piotrowski, Roman Wantoch-Rekowski - Budowa komunikatów ADatP-3 w systemach symulacji działań bojowych. OWNSITREP Meldunek sytuacyjny własnych wojsk lądowych , Druk PPHU Remigraf, Warszawa, 2010

Zbigniew Piotrowski, Roman Wantoch-Rekowski - Budowa komunikatów ADatP-3 w systemach symulacji działań bojowych. ENSITREP Meldunek o siłach lądowych przeciwnika , Druk PPHU Remigraf, Warszawa, 2010

Zbigniew Piotrowski, Roman Wantoch-Rekowski - Budowa komunikatów ADatP-3 w systemach symulacji działań bojowych. LOGSITLAND Sytuacyjny meldunek logistyczny jednostki lądowej wojsk własnych , Druk PPHU Remigraf, Warszawa, 2010

Andrzej Najgebauer - Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Andrzej Walczak - Ciekłe kryształy w optycznej transmisji informacji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Bolesław Szafrański - Wstęp do architektury korporacyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Grzegorz Bliźniuk - Informatyzacja Ochrony Zdrowia: Wybrane zagadnienia, PTI Oddział Górnośląski, Katowice, 2009

Jarosław Koszela, Tadeusz Nowicki - XV Warsztaty Naukowe PTSK - Symulacja w badaniach i rozwoju, PTSK, Warszawa, 2009

Piotr Kosiuczenko - Term Rewriting as a Semantic Basis for the Graphical Modelling of Object-Oriented Systems, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Andrzej Najgebauer - Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki, PAN IBS, Warszawa, 2008

Grzegorz Bliźniuk - Informatyzacja ochrony zdrowia, PTI, Katowice, 2008

Maciej Kiedrowicz - Odzyskiwanie mienia w wybranych krajach Unii Europejskiej - rozwiązania prawne i bazy danych. Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Przewodnik praktyczny., -, Warszawa, 2008

Bolesław Szafrański, Grzegorz Bliźniuk, Jerzy Karbowski - Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informatycznych admnistracji publicznej, PTI, Katowice, 2006

Grzegorz Bliźniuk - Advanced eGovernmeent Information Service Bus eGov-Bus, eGov-Bus Consortium, Warszawa, 2006

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Quantum Switch Realization by the Quantum Lyapunov Control", Computer Networks: 26th International Conference, CN 2019, Kamień Śląski, Poland, June 25–27, 2019, Proceedings, 76-85, Springer International Publishing AG, -, 2019

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Kwantowy przełącznik informacji", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 143-154, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Kamil Banach, Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata - "Rozdział V. Narzędzie informatyczne IAFEC Graphs do wykrywania zależności między elementami zbiorów rejestrów publicznych", Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 105-118, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Kazimierz Worwa - "Projektowanie zbioru przypadków testowych w procesie testowania oprogramowania", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 155-173, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Maciej Kiedrowicz - "Zastąpienie anonimizacji danych danymi syntetycznymi", INTERNET. Przetwarzanie danych osobowych, 230-140, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2019

Maciej Kiedrowicz - "Methodology of ensuring the security of GIS spatial data", Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 72-83, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2019

Maciej Kiedrowicz - "Wielopłaszczyznowa analiza zasobów danych", INTERNET. Analityka danych, 314-327, C.H. Beck Sp. z o.o., -, 2019

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Napiórkowski - "Using GIS based systems for monitoring hazards related to damage of selected technical devices", Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 84-89, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2019

Maciej Kiedrowicz, Kazimierz Worwa - "Rozdział IX. „Charakterystyka procesu testowania narzędzi programowych wspomagających zwalczanie przestępczości finansowej"", Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 177-196, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2019

Maciej Kiedrowicz, Kazimierz Worwa - "Rozdział VIII. „Przykładowe wymagania dla narzędzi informatycznych wykorzystywanych w analizie wybranych danych finansowych"", Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 153-175, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Maciej Kiedrowicz, Piotr Balcerzak, Tadeusz Białek - "Rozdział IV. Rozwiązania informatyczne w zakresie funkcjonalności, przetwarzania danych, trybu ich przetwarzania, aspektów ochrony i zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa, funkcjonujących i wykorzystywanych w obszarze finansowym", Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 79-103, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Marian Chudy - "Ciągłe ekwiwalenty dyskretnych zadań optymalizacji", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 53-61, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Mariusz Chmielewski, Marcin Kukiełka, Tomasz Gutowski, Paweł Pieczonka - "The design of mobile military systems for efficient mission support utilising distributed Gis and battlespace services", Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 27-36, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, -, 2019

Mariusz Chmielewski, Michał Sobolewski - "Methods and algorithms supporting combat situation recognition and reconnaissance utilising mobile platforms and Gis services", Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 37-51, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, -, 2019

Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak, Paweł Krzesiński - "Łańcuch Markowa w diagnostyce medycznej dla pacjentów z niewydolnością serca", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 89-96, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Piotr Kosiuczenko - "Modelowanie graficzne a metody formalne", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 27-45, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Piotr Stąpor, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski - "Link Prediction Based on Time Series of Similarity Coefficients and Structural Function", Beyond Databases, Architectures and Structures. Paving the Road to Smart Data Processing and Analysis; 15th International Conference, BDAS 2019, Ustroń, Poland, May 28–31, 2019, Proceedings, 168-179, Springer Nature Switzerland AG, -, 2019

Rafał Kasprzyk - "Wojny przyszłości i operacje informacyjne (INFOOPS) w cyberprzestrzeni", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: modele i metody, 75-88, Wojskowa Akademia Techniczna, Waszyngton, 2019

Rafał Kasprzyk - "Big Data hype i studium przypadku forum ToRepublic", INTERNET. Analityka danych, 328-345, C.H. Beck Sp. z o.o., -, 2019

Rafał Kasprzyk - "The Essence of Reflexive Control and Diffusion of Information in the Context of Information Environment Security", Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance; seria wydawnicza Advances in Intelligent Systems and Computing 835, 720-728, Springer, -, 2019

Krzysztof Mierzejewski - "Zastosowania modeli łączenia rekordów w zadaniu geoparsownia", PTSK 2019 (XXVI Warsztaty Naukowe), -, 2019

Maciej Kiedrowicz - "Anonimizacja danych do analizy", XI Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie ANALITYKA DANYCH, -, 2019

Maciej Kiedrowicz - "Przewodniczący sesji: 5th Poster session - GIS and cybersecurity", GIS ODDYSEY 2019, Croatian GIS Association International Geographic Information Systems, -, 2019

Maciej Kiedrowicz - "Scientific Committee", GIS ODDYSEY 2019, Croatian GIS Association International Geographic Information Systems, -, 2019

Maciej Kiedrowicz - "Scientific Committee", GIS ODYSSEY 2019, Expert session, -, 2019

Maciej Kiedrowicz - "Współprzewodniczący sesji: Presentation of Posters", GIS ODYSSEY 2019, Expert session, -, 2019

Maciej Kiedrowicz - "Methodology of ensuring the security of GIS spatial data", GIS ODYSSEY 2019, Expert session, -, 2019

Marcin Mazurek, Krzysztof Mierzejewski - "The framework for assessing similarity measures impact on classification confidence based on probabilistic record linkage model", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Marian Chudy - "Przewodniczący sesji plenarnej", Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Mariusz Chmielewski - "Applications II (Section Chairs)", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Mariusz Chmielewski, Marcin Kukiełka, Paweł Pieczonka, Tomasz Gutowski - "Methods and analytical tools for assessing tactical situation in military operations using potential approach and sensor data fusion", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Mariusz Chmielewski, Marcin Kukiełka, Paweł Pieczonka, Tomasz Gutowski - "Analytical tools for evaluation pharmaceutical treatment of neurological diseases – a case study", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Mariusz Chmielewski, Marcin Kukiełka, Tomasz Gutowski, Paweł Pieczonka - "The design of mobile military systems for efficient mission support utilising distributed GIS and battlespace services", GIS ODDYSEY 2019, Croatian GIS Association International Geographic Information Systems, -, 2019

Mariusz Chmielewski, Michał Sobolewski - "Methods and algorithms supporting combat situation recognition and reconnaissance utilising mobile platforms and GIS services", GIS ODDYSEY 2019, Croatian GIS Association International Geographic Information Systems, -, 2019

Piotr Jakubowski - "????", ICAPM 2019 (International Conference on Applied Physics and Mathematics), -, 2019

Piotr Kosiuczenko - "Modelowanie graficzne a metody formalne", Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Piotr Kosiuczenko - "Przewodniczący sesji: Data Modelling", KKIO 2019, -, 2019

Piotr Kosiuczenko, Michał Śmiałek - "Tutorial From Use Case Models to Working Prototypes: Model-Driven Requirements Engineering in Action", KKIO 2019, -, 2019

Piotr Stąpor, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski - "Link Prediction Based on Time Series of Similarity Coefficients and Structural Function", BDAS 2019, -, 2019

Rafał Kasprzyk - "Mathematical models of information operations", OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Jarosław Koszela - "Methods of structural analysis of business processes", -, 210, 1-8, -, 2018

Jarosław Koszela, Maciej Szymczyk - "Rozproszona symulacja wirtualna – Chmura Symulacyjna", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 9(1-2), 33-46, -, 2018

Jarosław Koszela, Maciej Szymczyk - "Distributed processing in virtual simulation using Cloud Computing Environment", -, 210, 1-7, -, 2018

Jarosław Koszela, Marcin Kukiełka, Roman Wantoch-Rekowski - "Metody integracji symulatorów wirtualnych z rozwiązaniami zwiększającymi immersję", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(3-4), 113-120, -, 2018

Jarosław Koszela, Paulina Szczepańczyk-Wysocka - "Concept and assumptions about the temporal graph database", -, 210, 1-5, -, 2018

Jarosław Napiórkowski - "Sieciowy model systemu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/2), 147-155, -, 2018

Jarosław Napiórkowski - "The use of network models in the inspection of objects of industrial installations", -, 210, 1-5, -, 2018

Jarosław Olejniczak - "Model of the control system of national economic security", -, 210, 1-7, -, 2018

Jarosław Wójcik, Mariusz Zieja, Marta Woch, Justyna Tomaszewska - "Risk analysis with the usage of IT system TURAWA", -, 210, -, 2018

Jerzy Stanik - "Wieloaspektowy model oceny ryzyka zasobu informacyjnego", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 391-411, -, 2018

Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski, Maciej Kiedrowicz - "Standardy bezpieczeństwa w cyklu życia systemu zabezpieczeń systemu informacyjnego organizacji", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 347-369, -, 2018

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Model systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji jako podstawa kształtowania polityki bezpieczeństwa informacyjnego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 1/2018 (131/1), 331-346, -, 2018

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Raport analizy ryzyka jako kluczowy element tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 1/2018 (131/1), 347-360, -, 2018

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Model służby bezpieczeństwa dla potrzeb utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(1-2), 35-53, Warszawa, 2018

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Metoda analizy i szacowania ryzyka zasobu informacyjnego", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 371-390, -, 2018

Joanna Wiśniewska - "Comparing quality of pseudo- and true-random numbers obtained from different sources", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 9(1-2), 73-82, -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "Recognizing the pattern of binary Hermitian matrices by quantum kNN and SVM methods", -, 5(3-4), 197-204, -, 2018

Joanna Wiśniewska, Marek Sawerwain - "QTM: Computational package using MPI protocol for Quantum Trajectories Method", -, 13(12), -, 2018

Karol Antczak - "Uczenie głębokie w diagnostyce medycznej", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(3-4), 83-88, -, 2018

Karol Antczak, Łukasz Liberadzki - "Stenosis Detection with Deep Convolutional Neural Networks", -, 210, 1-6, -, 2018

Zbigniew Tarapata - "Approximation Scheduling Algorithms for Solving Multi-objects Movement Synchronization Problem", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, 5495, 577-589, Berlin, 2009

Andrzej Walczak - "Polarization difference imaging system with LC filter (2008)", MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 495, 51-59, -, 2008

Andrzej Walczak - "Waveguide couplers induced optically over organic junction", OPTICAL ENGINEERING, 47, 1-6, -, 2008

Andrzej Walczak - "Adaptive edge detection method for images", OPTO-ELECTRONICS REVIEW, 16, 60-67, Warszawa, 2008

Kazimierz Worwa - "Formal Model of the Software Testing Process", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 17, 114-117, -, 2008

Zbigniew Tarapata - "Modeling, simulation and optimization of selected decision processes in conflict situations - a case study", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 17, 467-474, -, 2008

Radosław Pytlak, Tomasz Tarnawski - "On the method of shortest residuals for unconstrained optimization", JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, 133, 99-110, Berlin, 2007

Kazimierz Worwa - "A discrete-time software reliability-growth model and its application for predicting the number of errors encountered during program testing", CONTROL AND CYBERNETICS, 34, -, 2005

Piotr Kosiuczenko - " On the power of Higher-Order Algebraic Specification Methods.", INFORMATION AND COMPUTATION, 124(1), 85-101, -, 1996

Stefan Rozmus - "E-learning w świetle RODO", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 303-313, -, 2018

Stefan Rozmus - "Podstawowe operacje bitemporalne zapewniające zachowanie integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 333-345, -, 2018

Tomasz Gzik - "PROCESY BIZNESOWE W CHMURZE OBLICZENIOWEJ", Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 31, 56-68, -, 2018

Tomasz Protasowicki - "Wybrane elementy modelu zarządzania transformacją SBN RP", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2/2018 (131/1), 271-282, -, 2018

Wojciech Kulas - "Emulatory systemów monitorowania zagrożeń skażeniami na potrzeby systemu WAZkA", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 9(1-2), 47-58, -, 2018

Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Paweł Giętkowski, Michał Zabielski - "Metoda oceny wybranych zdolności w obszarze logistycznego zabezpieczenia działań", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 6(4), 273-286, -, 2018

Andrzej Ameljańczyk - "Model ewaluacji ryzyka i jego percepcji - podstawą zarządzania ryzykirm", Nowoczesne Systemy Zarządzania, 12(2), 31-45, -, 2017

Bolesław Szafrański - "Podstawy budowy skutecznych metod ochrony statystycznych baz danych", Wiadomości Statystyczne, LXII 3 (670), 71-85, Warszawa, 2017

Bolesław Szafrański - "Niezależność systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego podmiotu publicznego od dostawców rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 46, 229-240, Warszawa, 2017

Damian Dzida - "Using complex networks in social impact models", Computer Science and Mathematical Modelling, 5, 17-28, Warszawa, 2017

Grzegorz Bliźniuk, Anna Cierniewska - "Zastosowanie standardu HL7 FHIR w mobilnej aplikacji medycznej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Nr 46, 255-266, -, 2017

Gustaw Konopacki - "OPTIMIZATION POTENTIAL TRANSPORT OF TRANSPORT COMPANY", Information Systems in Management, 6(1), 14-25, Warszawa, 2017

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik - "Zastosowanie technologiiRFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126(1), 243-255, Szczecin, 2017

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/1, 339-354, Szczecin, 2017

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Model ryzyka procesów biznesowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/1, 325-338, Szczecin, 2017

Kazimierz Worwa - "Minimization of Number of Buses in the School Bus Routing Problem", Research in Logistics & Production, 7(2), 127-141, -, 2017

Kazimierz Worwa - "Minimalizacja liczby przystanków autobusowych w problemie zarządzania transportem szkolnym", Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 72, 229-243, Poznań, 2017

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela - "Architektura systemu informatycznego wspomagającego zwalczanie przestępczości gospodarczej na przykładzie systemu IAFEC", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 46, 109-121, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela - "Koncepcja systemu informatycznego wspomagającego zwalczanie przestępczości gospodarczej na przykładzie systemu IAFEC", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 46, 123-134, Warszawa, 2017

Marian Chudy - "Economical assigning weapons to targets", Computer Science and Mathematical Modelling, 6/2017, 5-8, Warszawa, 2017