You are here

Tomasz Protasowicki

Gratulacje z okazji uzyskania stopnia naukowego doktora

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 15 maja 2018 roku Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, biorąc za podstawę wyniki egzaminów doktorskich, opinie recenzentów oraz wynik obrony rozprawy doktorskiej pt. "Model procesu doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Narodowego", podjęła uchwałę o nadaniu naszemu koledze mgr. inż. Tomaszowi Protasowickiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż.

Subscribe to RSS - Tomasz Protasowicki