You are here

Rafał Kasprzyk

O przemocy w sieci: uświadamiamy gminazjalistów

W dniu 6.02.2017r. na spotkaniu zorganizowanym w pobliskim Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommeego z uczniami pierwszej klasy gimnazjalnej, mjr dr inż. Rafał Kasprzyk omówił zagrożenia w cyberprzestrzeni, w szczególności zjawisko "hejtu" w sieci. Mówił m.in. o tym, czym jest przemoc w sieci, do czego może doprowadzić osoby "hejtowane" (ofiary) i czym grozi osobom "hejtującym" (napastnikom). Słowa zostały przyjęte z dużą uwagą i wzbudziły szereg pytań ze strony gimnazjalistów. Mamy nadzieję, że spowodowały również głębszą refleksję...

Spotkanie z przedstawicielem Wojskowego Instytutu Wydawniczego

W dniu dzisiejszym, na zaproszenie dyrektora Instytutu, dr hab. inż. Zbigniewa Tarapaty, prof. WAT, w Instytucie przebywał kierownik Wydziału Marketingu i Promocji Wojskowego Instytutu Wydawniczego - mjr rez. mgr inż. Piotr Jaszczuk. W spotkaniu uczestniczyli również: dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT oraz mjr dr inż. Rafał Kasprzyk.

Organizacja sesji specjalnej na konferencji CSCC'2016 za nami

W dniach 14-17.07.2016r. na greckiej wyspie Korfu odbyła się 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2016). Na konferencji organizowaliśmy sesję specjalną pt.: "Systems and Technology for Personal and Information Security". Organizatorami sesji specjalnej byli: prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak oraz dr inż. Maciej Kiedrowicz.

Nagroda Microsoft Research Azure Award

Zespół studentów indywidualnych i doktorantów Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT, którego kierownikiem jest mjr dr inż. Rafał KASPRZYK otrzymał nagrodę Microsoft Research Azure Award o wartości 20 000 USD na realizację projektu A.Net.  

Skład Zespołu: Kamil BANACH, Cezary BARTOSIAK, Daniel BOCIAN, Paweł GIĘTKOWSKI, Piotr MARSZAŁEK, Mateusz PARADA, Paulina STEFAŃCZYK, Krzysztof SZKÓŁKA, Michał ZABIELSKI.

Mjr dr inż. Rafał Kasprzyk stypendystą MNiSW dla młodych wybitnych naukowców

Z ogromną przyjemnością informujemy, że mjr dr inż. Rafał Kasprzyk został jednym ze stypendystów X edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Wyróżnienie dla mjr. Rafała Kasprzyka

Na przełomie września i października br. odbyły się ćwiczenia dowódczo - sztabowe "Jesień-15" będące etapem krajowego systemu obronnego pod kryptonimem Kraj - 15/16, mającego na celu sprawdzenie współdziałania organów administracji publicznej oraz dowództw i sztabów na wszystkich szczeblach dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Za udział i uzyskanie bardzo dobrych wyników w wypełnianiu zadań podczas ćwiczeń, nasz Kolega mjr Rafał Kasprzyk orzymał podziękowanie od gen. broni Marka Tomaszyckiego.

Serdecznie gratulujemy!

Kolejne podium dla systemu CART

Na zakończonej w sobotę 16 maja 2015 VII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, organizowanej przez Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi oraz Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Iasi, system CART - Creative Application to Remedy Traffics zdobył srebrny medal. To kolejne wyróżnienie dla zespołu mjr. dr. inż. Rafała Kasprzyka.

CART ponownie z medalem na konkursie wynalazczości

Kolejny sukces zespołu kierowanego przez mjr. dr. inż. Rafała Kasprzyka. Na 114. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2015, które odbyły się 29.04. - 10.05. 2015 w Paryżu, system CART zdobył brązowy medal.

Pages

Subscribe to RSS - Rafał Kasprzyk