Jesteś tutaj

II warsztaty dla przedstawicieli zarządu P5 SG WP

24-06-2015

W dniu 19.05.2015, w ramach realizacji projektu DOBR/0069/R/ID1/2012/03 - System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sil Zbrojnych RP, pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych, Akademii Obrony Narodowej i firmy Asseco Company Poland (ACP) przeprowadzili drugie z cyklu warsztatów dotyczących użytkowania prototypu systemu informatycznego wsparcia procesu planowania i programowania rozwoju zdolności SZ RP. System powstaje pod kierunkiem prof. WAT, dr hab. inż. Andrzeja Najgebauera, w konsorcjum naukowo-przemysłowym, którego członkami są WAT, AON i ACP. Konstruowany system informatyczny ma być wsparciem dla Zarządu P5 - Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Celem przeprowadzonych warsztatów było zaprezentowanie aktualnego stanu pracy, przeszkolenie przyszłych użytkowników systemu oraz określenie dalszego kierunku prac nad systemem w ramach prac rozwojowych, których wynikiem ma być system na IX poziomie dojrzałości. Udało się uzyskać szereg sugestii i propozycji, co do modyfikacji i ewentualnych rozszerzeń funkcji systemu. Uczestnicy warsztatów bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat prototypu i opracowanych metod komputerowego wsparcia procesu planowania i programowania. Daje to szanse na gestorstwo P5 i nadzieje na wdrożenie systemu w przyszłości w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Podstawowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://uranus.wat.edu.pl:8808/wiki/index.php/CAPABILITY

W załącznikach prezentacja oraz plan warsztatów.

 

 

>> Napisz do autora <<