Jesteś tutaj

Polscy Ułani potrzebują wsparcia

03-06-2015

Nasz Kolega z Instytutu, mgr inż. Michał Dyk, od lat jest członkiem Grupy Rekonstrukcyjnej, która aktywnie działa na polu kultywowania pamięci o polskiej kawalerii. Grupa w tym roku przygotowuje się do swojego, jak dotąd, największego przedsięwzięcia, jakim jest udział w rekonstrukcji historycznej z okazji dwusetnej rocznicy bitwy pod Waterloo. Koszt tej wyprawy jest znaczący, w szczególności dla pasjonatów, którzy koszty wyposażenia i wyjazdów pokrywają z "własnej kieszeni". Dlatego też zwracamy się do wszystkich, którym na sercu leży historia polskiej kawalerii o pomoc finansową, której można udzielić na portalu www.polakpotrafi.pl/ulani.

O przygotowaniach Grupy można przeczytać na portalu facebook.

Liczy się każda złotówka, jak również rozpropagowanie tej akcji w jak najszerszym gronie - czas na zebranie środków mija 13.06 !!!

Dziękujemy!

Załączniki (katalog chroniony): 
>> Napisz do autora <<