Jesteś tutaj

Wyróżnienia dla pracowników Instytutu z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Cybernetyki

19-06-2018

 

W dniu 15.06 b.r. w Sali Senatu Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Wydziału Cybernetyki WAT (https://wcy.wat.edu.pl/50lecie/obchody-jubileuszu).

Jednym z punktów obchodów było wręczenie przez dziekana Wydziału Cybernetyki medalu "Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT". Medal jest wyróżnieniem honorowym przyznawanym szczególnie zasłużonym żołnierzom, pracownikom, doktorantom, studentom Wydziału Cybernetyki oraz innym osobom spoza Wydziału, które przyczyniły się do rozwoju Wydziału lub przysporzyły mu dobrego imienia i chwały. Medal nadaje Dziekan Wydziału na podstawie uchwały Kapituły Medalu.

Miło nam poinformować, że medal został przyznany 16. pracownikom Instytutu Systemów Informatycznych:

dr. inż. Wiesławowi BARCIKOWSKIEMU
dr. inż. Grzegorzowi BLIŹNIUKOWI
ppłk. dr. inż. Mariuszowi CHMIELEWSKIEMU
dr. inż. Romualdowi HOFFMANNOWI
ppłk. dr. inż. Rafałowi KASPRZYKOWI
dr. inż. Maciejowi KIEDROWICZOWI
dr. inż. Gustawowi KONOPACKIEMU
płk. dr. inż. Jarosławowi KOSZELI
dr. inż. Wojciechowi KULASOWI
dr. inż. Dariuszowi PIERZCHALE
dr. inż. Jarosławowi RULCE
dr. inż. Jerzemu STANIKOWI
dr. hab. inż. Bolesławowi SZAFRAŃSKIEMU
dr. hab. inż. Zbigniewowi TARAPACIE
prof. dr. hab. inż. Andrzejowi WALCZAKOWI
dr. inż. Romanowi WANTOCH - REKOWSKIEMU.

We wcześniejszych latach medalem wyróżniono (ISI): prof. dr. hab. inż. Andrzeja AMELJAŃCZYKA, dr. hab. inż. Andrzeja CHOJNACKIEGO, prof. dr. hab. inż. Mariana CHUDEGO, dr. hab. inż. Andrzeja NAJGEBAUERA, dr. hab. inż. Tadeusza NOWICKIEGO oraz dr. hab. inż. Ryszarda ANTKIEWICZA.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

>> Napisz do autora <<