Jesteś tutaj

Kolejny projekt NCBiR pozyskany przez ISI

14-12-2011

Zespół z ISI pod kierownictwem dr. hab. inż. Andrzeja Najgebauera, prof. WAT uzyskał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju finansowanie projektu rozwojowego pt. "Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG" na lata 2011-2013.

 Do realizacji projektu powołane zostało konsorcjum w składzie:

1. Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna - LIDER

2. Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie

3. Akademia Obrony Narodowej

4. PRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu

5. SPECOPS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Projekt dotyczy zagadnień związanych z poprawą bezpieczeństwa strażaków-ratowników poprzez umożliwienie im prowadzenie ćwiczeń w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Odpowiednie ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych mogą być realizowane zarówno w warunkach rzeczywistych oraz z wykorzystaniem specjalistycznych poligonów wirtualnych. W ramach projektu planowane jest opracowanie założeń do „modelowego wyposażenia poligonu pożarniczego” zawierający opis obiektów oraz infrastruktury technicznej oraz wykonanie wybranego elementu zaproponowanego stanowiska ćwiczebnego w wybranym ośrodku szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie planowane jest opracowanie założeń dla poligonu wirtualnego oraz jego realizacja w formie kontenera zawierającego niezbędna do ćwiczeń infrastrukturę teleinformatyczną sprzęt komputerowy oraz wykonane w ramach projektu oprogramowanie. Poligon wirtualny wykonany zostanie z wykorzystaniem specjalizowanego systemu symulacyjnego VBS umożliwiającego szczegółowe zobrazowanie sytuacji zawierające obiekty i ludzi na dużym poziomie szczegółowości. Jest to system wykorzystywany w ramach przygotowań żołnierzy do misji bojowych i pokojowych z dużym uwzględnieniem działań w terenie zurbanizowanym. Poligon wirtualny będzie wyposażony w zestaw narzędzi programowych umożliwiający wspomaganie instruktorów na etapie: przygotowania szkolenia (budowa scenariusza), nadzór nad realizowanym szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian w trakcie szkolenia), oceny szkolonych (narzędzia wspomagające podgląd przebiegu wykonanego szkolenia).

>> Napisz do autora <<