Jesteś tutaj

Dwa nowe projekty NCBiR pozyskane w ISI

23-12-2013

W dniu 23.12.2013 została podpisana umowa nr DOBR-BIO4/006/13143/2013 o wykonanie i finansowanie projektu pt.: „Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości”. Umowa została zawarta na okres: 23.12.2013-22.12.2016 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum w składzie:

  • WAT/WCY LIDER
  • Tecna Sp. z. o.o.
  • Safe-House Sp. z o.o. 

Projektem kierował będzie dr inż. Maciej Kiedrowicz, zastępca dyrektora ISI. 

Projekt obejmuje wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych, związanych z zastosowaniem RFID oraz biometrii. Efektem realizacji tego zadania będzie projekt oraz implementacja nowoczesnej kancelarii, przystosowanej do obsługi dokumentów posiadających różne poziomy wrażliwości. Projekt będzie obejmował wszystkie procesy zachodzące w kancelarii oraz będzie wykorzystywał urządzenia wyposażone w nadajniki/odbiorniki RFID. Dotyczy to zarówno samych dokumentów i nośników danych, jak i wyposażenia kancelarii (szafy/regały, biurka, urządzenia kopiujące oraz urządzenia kontroli wejść/wyjść). Integracja wszystkich elementów w jednym systemie, zarządzanym z wykorzystaniem dedykowanego systemu informatycznego, pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz kontroli związanej z informacjami posiadającymi różne klauzule poufności.

Drugim pozyskanym projektem, który będzie realizowany przez pracowników Instytutu jest: „Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania”. Umowa nr UOD-DEM-1-501/001 na wykonanie i finansowanie projektu została podpisana 23.12.2013 na okres: 01.12.2013-30.11.2016, pomiędzy NCBiR a konsorcjum w składzie:  

  • QUMAK S.A.LIDER

  • WAT/WCY

  • Instytut Kolejnictwa

  • IKKU Sp. z o.o.

Kierownikiem pracy jest dr inż. Jerzy Stanik, zastępca dyrektora ISI.Głównym celem projektu jest:

  • Opracowanie demonstratora stanowiska szkoleniowego dla maszynistów pojazdów trakcyjnych, które w sposób optymalny uwzględniać będzie warunki ruchu i procedury postępowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki ruchu i rodzajów pociągów prowadzonych przez przewoźników kolejowych (obecnie ok. 70 podmiotów).

  • Opracowanie metodyki, a w ślad za nią stosownego oprogramowania, odwzorowania czynnych w sieci PKP PLK S.A. linii kolejowych w systemie wizualizacji symulatora. Metodyka ta nie tylko umożliwi rozwój systemu szkoleń za pomocą symulatorów, ale również umożliwi aktualizację bazy danych wizualizacji linii kolejowych w przypadku ich przebudowy, modernizacji, zmiany systemu sterowania ruchem, etc.

>> Napisz do autora <<