Jesteś tutaj

Wizyta szefa MON

13-12-2016

9.12.2016 odbyła się konferencja prasowa ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i prezentacja zestawu mobilnych aplikacji wspomagających procesy szkolenia, mobilizacji i wykonywania zadań operacyjnych żołnierzy obrony terytorialnej - poprowadzona przez mjr dr inż. Mariusza Chmielewskiego.

Prezentowane narzędzia podzielone zostały na dwie grupy: narzędzia, które powstaną na bazie istniejących systemów i aplikacji #OTrening – aplikacja wspierająca procesy szkoleniowe w zakresie zabezpieczenia medycznego oraz budowy broni - z elementami AR #OTakcja - zbiór procedur działania, które można przypisać do sytuacji taktycznej lub kryzysowej oraz druga grupa systemów (aplikacji) w przygotowaniu:

• #RekrOT - wspierająca proces naboru i przygotowania do służby wojskowej,

• #gOTowość - do monitorowania statusów gotowości z żołnierzami WOT i ostrzegania o zagrożeniach,

• #OTfit - wspierająca proces testowania i rozwijania sprawności fizycznej,

• #PatriOTa - wspierająca proces kształcenia obywatelskiego i budowania świadomości historycznej żołnierzy.

Prezentowane narzędzia są wynikiem prac badawczych prowadzonych w ramach projektów naukowych Instytutu Systemów Informatycznych (na bazie wyników projektu EU NEC DEMO) oraz pracy zespołów studenckich ImagineCup (aplikacja interaktywna F.A.R.M.). Znaczenie prezentowanych rozwiązań dla Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sprawy obronności kraju podkreślał również dowódca WOT. gen. bryg. Wiesław Kukuła stwierdził, że przedstawione mają szansę stac się wartościowym elementem szkolenia i wsparcia dowodzenia w zakresie działań WOT. Jest to kolejny fragment systemu szkolenia żołnierzy obrony terytorialnej.

Po konferencji minister Antoni Macierewicz w towarzystwie Rektora-Komendanta WAT obejrzał przygotowaną wystawę osiągnięć naukowych WAT oferujących potencjał wdrożeniowy dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Wśród tych rozwiązań zaprezentowane zostały: - symulator konstruktywny SWD-T - pozwalający na rozważenie wariantów działania konfliktów militarnych (wraz z wynikami projektu współpracy WAT-Boeing) - symulator SymSG - w zakresie modułu symulatora sztabowego Kierowników Zmiany Straży Granicznej oraz moduł symulatora wysokiej rozdzielczości wspierający działanie pirotechników oraz kierowników działań w ramach kontroli ruchu granicznego i działań blokadowych - system symulacyjny wykorzystywany jako element trenażera KTO-Rosomak - narzędzia i oprogramowanie interaktywne na bazie systemu VBS3 oraz okularów OculusVR i LeepMotion. Prezentacje poprowadził ppłk dr inż. Jarosław Koszela, ppor. mgr inż. Marcin Kukiełka, Jakub Nowakowski, Katarzyna Wilk oraz Jakub Rzepiński uczestnicy projektów badawczych prowadzonych w ISI. Zaprezentowano wyniki projektów naukowych realizowanych w Instytucie Systemów Informatycznych oraz Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, kierowanego przez dr hab. inż. Andrzeja Najgebauera, prof. WAT Aplikacja mobilna #OTrening w pełni interaktywna aplikacja pozwalająca na prowadzenie ćwiczeń jedno lub wieloosobowych związanych z zadaniami WOT realizowanych w ramach działań kryzysowych oraz militarnych. Aplikacja wykorzystywać będzie smartfony, tablety i techniki rozszerzonej rzeczywistości wspomagając użytkownika w szkoleniu i nauce zasad działania systemów technicznych (np. broni), realizacji zadań zabezpieczenia medycznego w tym pierwszej pomocy. Oprogramowanie będzie motywowało użytkownika do pozyskiwania wiedzy i umiejętności realizowanych w ramach zadań stawianych obronie terytorialnej, takich jak: usuwanie skutków klęsk żywiołowych, budowa i zasady działania uzbrojenia, topografia i rozpoznanie, obserwacje obiektów infrastruktury krytycznej, organizowanie działań wsparcia medycznego, itp. Aplikacja będzie oferowała rozbudowaną gamifikację, która wspomoże motywację pojedynczych użytkowników oraz grup w celu osiągania wyższych poziomów wyszkolenia i przygotowania do służby w WOT.

Zaproponowane techniki motywacyjne będą uwzględniały zdobywanie odznak sprawności oraz odznaczeń. Budowany w aplikacji awatar użytkownika będzie istotnie związany z predyspozycjami samego użytkownika jak również jego aktywnością i efektywnością w systemie. Użytkownik będzie motywowany do ciągłego szkolenia i doskonalenia swojej wiedzy w ramach działania z kreowanym (symulowanym) światem. Aktywność użytkownika i grup, do których należy powoduje ciągły postęp w rozwoju awatara i tym samym motywuje do zdobywania nowych umiejętności oraz wiedzy w zakresie obronności. Tak prowadzone procesy szkolenia i kształcenia ochotników i żołnierzy WOT zwiększą ich efektywność i zaangażowanie samych użytkowników. Odbiorca: kandydaci do obrony terytorialnej, członkowie organizacji pro obronnych, żołnierze i funkcjonariusze służb (szkolenie uzupełniające) Nowatorstwo, innowacje: technologie mobilne, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, geolokalizacja, nawigacja inercjalna, IoT, fuzja danych sensorycznych, nawigacja satelitarna, media społecznościowe, QR kody, tagi AR Aplikacja mobilna #OTakcja.

Na bazie doświadczeń budowy narzędzi wspomagania dowodzenia planuje się opracowanie mobilnej aplikacji wspomagającej żołnierzy WOT, w zakresie prowadzenia działań rozpoznawczych oraz realizacji postawionych zadań w dziedzinie zarządzania kryzysowego i działań militarnych. Proponowany system zostanie oparty o zdobyte doświadczenia i wykonany demonstrator technologii mCOP oraz tCOP oferujące zestaw sieciocentrycznych narzędzi budowy świadomości sytuacyjnej na polu walki. Konstruowane oprogramowanie to ukryta i zabezpieczona aplikacja mobilna silnie zintegrowana ze smartfonem, wykorzystywana do notyfikacji i sygnalizowania mobilizacji oraz wspomagania realizacji wybranych działań operacyjnych. System ma być podręczny przybornikiem każdego żołnierza i dowódczy niższych szczebli taktycznych WOT. System umożliwi monitorowanie położenia żołnierzy, sił i środków jednostek OT oraz propagacje tych danych w sieci urządzeń danej jednostki. Wykorzystanie technik rozszerzonej rzeczywistości będzie wspomagało budowę świadomości sytuacyjnej żołnierzy wskazując kluczowe obiekty i punkty realizowanych zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego, działań rozpoznawczych i militarnych.

Aplikacja w swoim zamyśle ma oferować szerokie spektrum funkcji wspomagających prowadzenie skrytych działań rozpoznania obrazowego w tym raportowania zauważonych, napotkanych sił i środków walki. Wykorzystanie do tego celu urządzeń klasy smartfon, dostarcza nowych możliwości lokalizowania, rozpoznawania oraz dokumentowania zauważonych obiektów i przekazywania ich do dalszego przetwarzania na stanowiskach dowodzenia. Konstruowany system automatyzuje wiele czynności związanych z komunikacją w pododdziału OT wykorzystując kryptograficznie zabezpieczone powszechnie dostępne narzędzie jakim jest smartfon. Aplikacja wspiera podstawowe funkcjonalności prowadzenia działań rozpoznawczych, oznaczania obiektów i jednostek, orientowania w terenie i budowania świadomości sytuacyjnej, monitorowania podstawowych funkcji życiowych żołnierza – zewnętrzne sensory biomedyczne zintegrowane z systemem. System dostarczy zaawansowanych narzędzi oceny terenu uwzględniając dane topograficzne, satelitarne, wysokościowe do wyznaczenia podstawowych parametrów czasowych realizacji zadań. Wykorzystanie bogatego zbioru danych doktrynalnych jednostek własnych i przeciwnika, baz operacyjnych sprzętu aplikacja będzie w stanie dokonywać wstępnego oszacowania poziomu zagrożenia oraz stopnia powodzenia stawianych zadań (z zakresu działań militarnych). System wyposażony zostanie w mechanizmy kalkulacyjne potencjałów wspomagające wyznaczenie skutków potyczek lokalnych co wyposaży dowódców niższych szczebli w swoisty kalkulator taktyczny wspomagający opracowanie efektywnych wariantów działania. Wykorzystanie bogatego zbioru sensorów oraz dostarczane informacji z systemu dowodzenia i pobliskich urządzeń mobilnych zapewnia możliwość szybkiej orientacji w terenie oraz oceny otaczających żołnierza zagrożeń. Dostarczane na urządzeniu mobilnym mapy, oleaty analityczne wraz z nanoszoną sytuacją operacyjno-taktyczną budują ujednolicony obraz operacji, konstruowany na podstawie fuzji danych z sensorów, położenia sił i środków przeciwnika oraz własnych, danych realizowanych zadań i punktów charakterystycznych przestrzeni walki. Aplikacja dostarcza standardy NATO w zakresie symboliki operacyjno-taktycznej APP-6C oraz integracji danych NFFI, JC3IEDM.

System przygotowany jest do pracy autonomicznej i on-line z wykorzystaniem otwartych standardów sieci GSM, WiFi oraz dedykowanych systemów łączności szczebla taktycznego integrowanych z urządzeniami mobilnymi. Moduł taktycznej komunikacji tekstowej usprawnia komunikacje tekstową i procesy meldowania z wykorzystaniem predefiniowanych rozkazów i komunikatów, wstępnie uzupełniając wymagane dane komunikatów i pozwalając użytkownikowi na szybką spersonalizowaną komunikację w sieci taktycznej. Składowe części rozwiązania – aplikacja mobilna jak i usługi serwerowe tworzą w pełni funkcjonalną infrastrukturę aplikacji pola walki, integrując dane pozyskiwane z zewnętrznych systemów C4ISR. Część serwerowa rozwiązania – to narzędzie zarzadzania danymi na stanowisku dowodzenia OT niższego szczebla – wspomaga budowę obrazu sytuacji operacyjnej na podstawie ustandaryzowanych, heterogenicznych źródeł danych (wojskowych i cywilnych). Aby utrzymać rozległy zasób danych część serwerowa rozwiązania dostarczy interfejsy wymiany danych standardów JC3IEDM, NFFI oraz TSO. System umożliwia kompleksowe wsparcie żołnierza OT w trakcie realizacji misji oferując podręczne, elektroniczne narzędzie pierwszej pomocy i informacji taktycznej.

Narzędzie ma być wsparciem dla żołnierzy OT i tym samym sieci informacyjnej formacji WOT w trakcie realizacji zadań skrytego rozpoznania i dywersji. Ważnym aspektem funkcjonalności oprogramowania jest możliwość jego integracji z narzędziami innych służb (Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej) i wykorzystanie do prowadzenia skorelowanych działań służb państwowych w zakresie zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Odbiorca: żołnierze i dowódcy niższych szczebli dowodzenia, stanowiska dowodzenia OT Nowatorstwo, innowacje: technologie mobilne, portal webowy, techniki sztucznej inteligencji, fuzja danych sensorycznych, sensory biomedyczne, monitoring funkcji życiowych, rozszerzona rzeczywistość, monitoring lokalizacji, IoT, rozpoznawanie obrazu, zaawansowane metody komunikacji bezprzewodowej, kryptografia, cyberbezpieczeństwo, autorskie metody kalkulacji taktycznych, wspomaganie decyzji, algorytmy oceny terenu, funkcjonalności GIS.

>> Napisz do autora <<