Jesteś tutaj

Konferencja dotycząca symulatorów

16-04-2014

W dniu 16.04.2014r. w Bibliotece Głównej WAT odbyła się, na prośbę Inspektoratu Uzbrojenia MON, konferencja dotycząca pozyskiwania systemów symulacyjnych dla potrzeb szkolenia i wspomagania decyzji w SZ RP. Głównym celem konferencji była analiza potrzeb przyszłych użytkowników symulatorów w kontekście możliwości ich zaspokojenia przez istniejące lub planowane do pozyskania wyroby (symulatory). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Dowództwa Generalnego, Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych, Inspektoratu Uzbrojenia MON, Sztabu Generalnego WP, instytutów badawczych oraz WAT (m.in. IOE, WCY). Jedną z głównych ról w tej konferencji odgrywali pracownicy naszego Instytutu, którzy byli prelegentami: kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych - dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT; dr inż. Dariusz Pierzchała; ppłk dr inż. Jarosław Koszela, mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, dr inż. Jarosałw Rulka. Ponadto w konferencji ze strony instytutu uczestniczyli: dyrektor ISI - dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT; kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji ISI - dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT;  dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, mgr inż. Michał Dyk. Przedstawicieli Instytutu prezentowali m.in. powstałe lub wykorzystywane Instytucie - w ramach realizacji różnych prac badawczych - oprogramowanie symulacyjne, m.in. SWD-T, VBS2, tCOP, mCOP.

>> Napisz do autora <<