Jesteś tutaj

Symulator dla strażaków

01-04-2014

W ramach realizacji projektu rozwojowego związanego z poprawą bezpieczeństwa strażaków-ratowników poprzez umożliwienie im prowadzenie ćwiczeń w warunkach zbliżonych do rzeczywistych wykonany został symulator stanowiska kierowcy wozu bojowego PSP. Oprogramowanie symulatora zrealizowane zostało w dużej części przez Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Andrzej Najgebauer prof. WAT. Kierownikiem projektu jest dr inż. Roman Wantoch-Rekowski .

Całość projektu realizowana była przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa (Lider projektu),
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213,
Akademia Obrony Narodowej, al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa,
- PRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bystrzycka 69c,
SPECOPS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 104a/3.

 

Symulator wykonany został z wykorzystaniem specjalizowanego systemu symulacyjnego VBS umożliwiającego szczegółowe zobrazowanie sytuacji zawierające obiekty i ludzi na dużym poziomie szczegółowości.  Jest to system wykorzystywany w ramach przygotowań żołnierzy do misji bojowych i pokojowych z dużym uwzględnieniem działań w terenie zurbanizowanym. Symulator wirtualny jest wyposażony w zestaw narzędzi programowych umożliwiający wspomaganie instruktorów na etapie: przygotowania szkolenia (budowa scenariusza), nadzór nad realizowanym szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian w trakcie szkolenia), oceny szkolonych (narzędzia wspomagające podgląd przebiegu wykonanego szkolenia).
>> Napisz do autora <<