Jesteś tutaj

Nasi studenci ponownie najlepsi w krajowych finałach konkursu Microsoft Imagine Cup

28-04-2017

W tegorocznych krajowych finałach konkursu technologicznego firmy Microsoft Imagine Cup, które odbyły się 26-27.04.2017 w Warszawie, zespół z Wydziału Cybernetyki pod kierownictwem mjr. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego znowu okazał się bezkonkurencyjny wygrywając finały czytaj
Jak co roku zespoły z polskich uczelni wyższych i szkół średnich, współzawodniczyły ze sobą prezentując swoje innowacyjne rozwiązania i wynalazki w 4 kategoriach World Citizenship, Innovation, Games oraz Smart City. 

Kilku etapowe rundy kwalifikacyjne pozwoliły dwóm zespołom Wojskowej Akademii Technicznej (IdeaHunters, Special Operations Squad) dostać się do ścisłej finałowej piątki kategorii World Citizenship. Po pierwszym dniu prezentacji opracowanych projektów i strategii ich wytwarzania, w czwartek o 10:30 wyłonione zostały ścisłe trójki zespołów mających prezentować swoje rozwiązanie na finałowej gali konkursu. Rozwiązanie Elephant opracowane przez zespół IdeaHunters (Magdalena Lebiedziewicz, sierż. pchor. inż. Paweł Pieczonka, Bartosz Dudziński, mjr dr inż. Mariusz Chmielewski), za swoje rozwiązanie Elephant  inteligentnego ubranka biomedycznego dla niemowląt i aplikacji mobilnej wspierającej diagnostykę oraz nadzór i terapię schorzeń, zajęli I w prestiżowej kategorii World Citizenship kwalifikując się do kolejnej rundy światowej konkursu ImagineCup. 

Elephant to rozwiązanie textroniczne składające się z dedykowanego ubranka dziecięcego, zintegrowanych elektrod i elementów wibracyjnych oraz elektronicznego układu integratora , odpowiedzialnego za akwizycję sygnałów biomedycznych (EMG, EKG, termometr, GSR) i ich przetwarzanie. Aplikacja mobilna jest mózgiem systemu odpowiedzialnym za agregację danych biomedycznych i inercjalnych oraz wykrywanie sytuacji zagrożenia życia, dostarczając rodzicom narzędzia do nadzoru dzieci w grupach ryzyka wad rozwojowych układu mięśniowego, ale również innych schorzeń. Aplikacja steruje również zbiorem układów wibracyjnych wszytych w ubranko stymulując odpowiednie partie mięśni oraz dziecko do ruchu. Zaproponowane podejście może być wykorzystywane do prowadzenia autorskiej fizjoterapii niemowląt narażonych na hipertonie i hipotonie mięśniowe oraz zaburzenia pracy mięśni oddechowych, które mogą być przyczyną w skrajnych przypadkach nagłej śmierci łóżeczkowej. Elephant to również ekosystem gadżetów i maskotek imitujących dźwięki (bicia serca, kołysanki i dźwięki urządzeń) wspomagających codzienną opiekę, uspakajanie i wsparcie kładzenia dzieci  do snu.

Projekt spotkał się również z dużym zainteresowaniem widzów gali i relacji w mediach społecznościowych, otrzymując dodatkowo nagrodę specjalną publiczności oraz nagrodę specjalną za największy potencjał techniczny rozwiązania.  

Konkurs skierowany jest do zespołów interdyscyplinarnych, które muszą zadbać nie tylko o stronę informatyczną, ale także użytkową, graficzną, wzornictwo, możliwości wykorzystania przez docelowych użytkowników czy potencjał biznesowy swoich projektów.

Udział w konkursie to nie tylko możliwość współzawodniczenia z najlepszymi zespołami z całego świata oraz świetna zabawa – to szansa na realizację swoich pomysłów na biznes. Ideą konkursu jest zachęcenie studentów do tego, by o swoich konkursowych projektach myśleli jak o przyszłych przedsiębiorstwach, które są połączeniem ich pasji do nowych technologii oraz realnych potrzeb rynkowych. 

Zespół IdeaHunters: Magdalena Lebiedziewicz, sierż. pchor. inż. Paweł Pieczonka, Bartosz Dudziński, mjr dr inż. Mariusz Chmielewski (mentor)

Elephant – projekt textronicznego ubranka niemowlęcego dla dzieci w wieku 0. – 12. miesięcy. Ma on za zadanie monitorować funkcje życiowe dziecka, a także stymulować prawidłowy rozwój układu mięśniowego. Prototyp zakłada zintegrowanie przygotowanej autorskiej elektroniki odpowiedzialnej m.in. za: pomiary temperatury i potliwości ciała, aktywności mięśniowej i oddechowej oraz funkcji serca. Zbierane w ten sposób dane tworzą całościowy obraz stanu zdrowia niemowlaka. W przypadku wykrycia niepożądanych sytuacji zdrowotnych, rozwiązanie natychmiast informuje Rodzica/Opiekuna o wystąpieniu nieprawidłowości lub potencjalnego zagrożenia.

Zespół Special Operations Squad: sierż. pchor. inż. Mateusz Dendera, sierż. pchor. inż. Kamil Małysz, sierż. pchor. inż. Piotr Szczepańczyk, mjr dr inż. Rafał Kasprzyk (mentor)

Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych daje niespotykane wcześniej możliwości związane z szybkim reagowaniem na zagrożenia, jak również efektywnym zarządzaniem imprezami masowymi. Obecnie powstaje szereg rozwiązań informatycznych dedykowanych różnym instytucjom państwowym i prywatnym oraz różnym grupom użytkowników końcowych. Powoduje to sytuację, w której dane o zagrożeniach, incydentach, wydarzeniach i podjętych działaniach często gromadzone są niezależnie przez wiele instytucji. W konsekwencji utrudnia to podjęcie przez służby skorelowanych działań mających na celu minimalizację skutków zagrożenia. Koordynacja działania ma jeszcze większe znaczenie gdy mowa jest o zarządzaniu imprezami masowymi, kiedy każdy jej uczestnik powinien mieć dostęp do profilowanej dla niego informacji we właściwym czasie.

Analizując istniejące rozwiązania wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym okazuje się, że standardowym schematem komunikowania jest przesyłanie informacji pomiędzy uczestnikami incydentu/wydarzenia, a centrum odpowiedzialnym za gromadzenie danych i ich przetwarzanie. W przypadku sytuacji o dużej dynamice, istotnym jest jednak umożliwienie komunikowania się również bezpośrednio pomiędzy uczestnikami incydentu i osobami będącymi bezpośrednio w najbliższym otoczeniu, co może istotni skrócić czas oczekiwania na pomoc. Co więcej, w przypadku dużego zagęszczenia osób na pewnym obszarze, z czym mamy do czynienia podczas imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych, istnieje wysokie ryzyko przeciążenia sieci komórkowej. W konsekwencji powiadomienie służb lub innych osób w najbliższym otoczeniu o niebezpieczeństwie staje się wówczas niemożliwe lub istotnie utrudnione.

Platforma Manify, umożliwia efektywną współpracę między właściwymi służbami, organizacjami i użytkownikami końcowymi w każdym przypadku. Wyróżniającą zaletą platformy Manify jest możliwość utrzymania komunikacji w sytuacji braku sygnału GSM, poprzez tworzenie sieci ad-hoc bezpośrednich połączeń między urządzeniami mobilnymi z zainstalowaną aplikacją Manify.

 

>> Napisz do autora <<