Jesteś tutaj

Sukces w konkursie "Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa"

28-04-2017

Podczas II edycji konkursu "Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności 2017" zorganizowanego przez Fundację "Promilitaria XXI", w dniu 19 kwietnia 2017r. jury konkursu (przedstawiciele Fundacji i NCBiR) oceniło projekty opisane w  "Katalogu Innowacyjnych Rozwiązań w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności" oraz dokonało wyboru najbardziej innowacyjnych rozwiązań.

Tuż za podium uplasował sie projekt "Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego", którego kierownikiem jest mjr dr inż. Mariusz Chmielewski. Projekt realizowany był w dużej mierze przez członków Zespołu Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych, którego kierownikiem jest prof. Andrzej NajgebauerUnikalny w skali światowej symulator służący do wspomaganego komputerowo szkolenia kierowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie doskonalenia taktyki działań granicznych oraz kontroli ruchu granicznego opracowało konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (lider), MLabs sp. z o.o. i Akademia Sztuki Wojennej. System oferuje zbiór narzędzi wpomagających prowadzenie i przygotowanie ćwiczeń symulacyjnych. Wirtualny symulator zdobył złoty medal z wyróżnieniem na wystawie innowacyjności i wynalazków IWIS Warszawa 2016 oraz srebrny medal na Geneva Inventions 2017. O projekcie można również przeczytać w najnowszym Głosie Akademickim.

>> Napisz do autora <<