Jesteś tutaj

Udział w konferencji EpiMilitaris'2017

07-04-2017

W dniach 3-5.04.2017r. w hotelu "Zamek Ryn" w Rynie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja EpiMilitaris'2017 - "Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń". Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Stowarzyszenie "Ruch Wspólnot Obronnych" oraz Zakład Medycyny Katastrof oraz Pomocy Doraźnej UJCM. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele mundurowych i cywilnych służb medycznych z całego kraju, jak również oficerowie z Gwardii Narodowej Stanu Illinois, USA, Akademii Wojennej w Liptovskim Mikulasu, Słowacja. 

Instytut reprezentowany był przez dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę, prof. WAT, mjr. dr. inż. Rafała Kasprzyka oraz dr. inż. Dariusza Pierzchałę. Wygłosili oni dwa referaty:
1. Narzędzia informatycznego wsparcia procesów zarządzania informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania;
2. Informatyczny system monitorowania i prognozowania zagrożeń wirusem grypy.

Pierwszy z referatów związany był z realizowanym projektem o akronimie WAZkA (http://wazka.wat.edu.pl), a drugi z wdrożonym w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa systemem SARNA. Oba referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno mundurowych, jak i cywilnych służb medycznych.

Celem konferencji była wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w celu sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej przez medyczne służby mundurowe we współpracy z cywilnymi, w związku z wystąpieniem określonego zagrożenia. Tematyka dotyczyła szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia ale również po jego wystąpieniu. Program obejmował również część warsztatową z praktycznymi pokazami działań ratowniczych po zdarzeniu z użyciem czynników toksycznych. 

>> Napisz do autora <<