Jesteś tutaj

Konferencja „Bezpieczeństwo danych – problemy prawne, naukowe i techniczne

18-04-2018

9 kwietnia 2018r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w ramach porozumienia o współpracy Wojskowej Akademii Technicznej z Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Cyfryzacji odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo danych – problemy prawne, naukowe i techniczne”, której honorowo patronowali między innymi Dominik Rozkrut (Prezes GUS), Marek Zagórski (sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji) oraz Kazimierz Worwa (Dziekan Wydziału Cybernetyki WAT). W skład komitetu organizacyjno-programowego konferencji weszli: dr hab. inż. Bolesław Szafrański, profesor WAT - przewodniczący komitetu, pan Janusz Dygaszewicz – dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS, pan Bartłomiej Prystupa – dyrektor Departamentu Aplikacji Autorskich ZUS (objęli oni prowadzenie poszczególnych sesji konferencji) oraz pani Katarzyna Cichońska – dyrektor Gabinetu Prezesa GUS.

Konferencja wpisała się w cykl przedsięwzięć organizowanych z okazji setnej rocznicy powstania GUS oraz pięćdziesiątej rocznicy utworzenia Wydziału Cybernetyki WAT. W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników. Przedstawiciele naszego wydziału wystąpili w sesji IV konferencji zatytułowanej „Cyberbezpieczeństwo w edukacji i badaniach naukowych” (pełna agenda konferencji poniżej). Prezentacje merytoryczne zostały poprzedzone okolicznościowymi prof. WAT Zbigniewa Tarapaty (scharakteryzował pokrótce działalność Wydziału Cybernetyki WAT) oraz prof. WAT Kazimierza Worwy, dziekana Wydziału. Kolejnymi prelegentami byli prof. WAT Ryszard Antkiewicz (wystąpienie dotyczyło metod ilościowych w ocenie bezpieczeństwa informacyjnego), prof. WAT Andrzej Najgebauer (omówił zagadnienia analizy zdolności cybernetycznych za pomocą symulacji komputerowej) oraz prof. WAT Tadeusz Nowicki (przedstawił możliwości systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie kancelarii przechowującej tzw. dokumenty wrażliwe).

Bardzo szczegółowe omówienie przebiegu oraz wyników konferencji znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://stat.gov.pl/dla-mediow/konferencje-i-seminaria-naukowe/bezpieczen...

Tam również można się zapoznać z prezentacjami wygłoszonymi na konferencji

>> Napisz do autora <<