Jesteś tutaj

Wygrana na NATO TIDE Sprint

16-04-2018

Pracownicy i studenci Wydziału Cybernetyki WAT – por. mgr inż. Marcin Kukiełka, sierż. pchor. inż. Paweł Pieczonka i sierż. pchor. inż. Tomasz Gutowski, bazując i rozszerzając funkcjonalność aplikacji SAME, pokonali drugi najlepszy zespół z Hackatonu i wygrali 31 TIDE Sprint – spotkanie robocze technologów NATO. Wydarzenie miało miejsce w dniach 9 – 13 kwietnia we Włoszech w Genui.

Zespół ARMED z Wydziału Cybernetyki, zwycięzca NATO TIDE Hackaton Coding Challange, zaprezentował specjalizowaną aplikację SAME – Situation Awareness Mobile Environment. Zadaniem konkursowym było rozszerzenie istniejącego prototypu aplikacji mobilnej zapewniającej współpracę z usługami dostarczonymi przez organizatorów, m.in. systemami wspomagania dowodzenia (C4ISR), serwerami mapowymi (WMS), usługami komunikacyjnymi (JChat), źródłami danych o wojskach sprzymierzonych (FFI, NVG) oraz usługą umożliwiającą pozyskanie symboli znaków taktycznych zgodnych ze standardem APP-6A.

Zespół ARMED opracował ciekawe rozszerzenia swojego oprogramowania, wykorzystujące dostarczone mechanizmy narzędzi Smart City. Zintegrował je jako źródła informacji sensorycznej, wprowadzając tym samym kilka innowacyjnych pomysłów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości do orientowania taktycznego i topograficznego pojedynczego żołnierza. Aplikacja integruje usługi infrastruktury IoT (Internet rzeczy) pozyskując dane z sieci sensorycznych oraz komunikację z bezzałogowymi statkami powietrznymi, umożliwia zdalne pozyskanie obrazu wideo ze statku powietrznego, a także strumieniowanie transmisji wideo pomiędzy użytkownikami aplikacji w ramach lokalnej sieci (RTSP).

TIDE Sprint to forum dla dowódców, wywiadu oraz kadry informatycznej, naukowców nadzoru i rozpoznania, inżynierów, menedżerów i operatorów z rządów krajowych, wojska, przemysłu i środowiska akademickiego do współpracy, wymiany pomysłów i innowacji w celu osiągnięcia wspólnych rozwiązań dla wielu najbardziej naglących wyzwań w zakresie interoperacyjności stojących przed NATO.

NATO TIDE Sprint odbywa się dwa razy w roku, w Europie i w USA. Wydarzenia te pochłaniają wiele prac podjętych w hackatonach NATO i sprintach TIDE. Badacze analizują również wyniki zdarzeń eOploration, eXperimentation, eXploration, eXercise (CWIX) Coalition Warrior, które eksperymentują i testują interoperacyjność między komputerowymi systemami informatycznymi Alliance i Partner Nations. Łącząc te wydarzenia, Allied Command Transformation toruje drogę bardziej nowatorskiemu podejściu do interoperacyjności w ramach federacji NATO, aby nieustannie łączyć siły, szybciej i sprawniej identyfikować i rozwiązywać najpilniejsze problemy z interoperacyjnością.

>> Napisz do autora <<