Jesteś tutaj

Kolejny doktor habilitowany w Instytucie

21-04-2020

W dniu 21.04.2020r. Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, pod przewodnictwem dr. hab. inż. Kazimierza Worwy, prof. WAT - dziekana Wydziału Cybernetyki WAT, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja dr. inż. Maciejowi Kiedrowiczowi, adiunktowi badawczo-dydaktycznemu z naszego Instytutu, prodziekanowi WCY ds. rozwoju. 

Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego poprzedzone było przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego przez komisję habilitacyjną powołaną decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dn. 11.10.2019r.

Tytuł osiągnięcia naukowego, które stało się podstawą do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego brzmi: "Technologie informatyczne w bezpieczeństwie przetwarzania zasobów informacyjnych administracji publicznej".

 

Panu doktorowi habilitowanemu Maciejowi Kiedrowiczowi serdecznie gratulujemy!

>> Napisz do autora <<