Jesteś tutaj

Konferencja GUS-WAT

01-07-2015

W ramach realizacji porozumienia o współpracy między Wojskową Akademią Techniczną i Głównym Urzędem Statystycznym w dniu 24 czerwca 2015r. odbyła się pod patronatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego prof. Janusza Witkowskiego i rektora Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczyka wspólna konferencja naukowa pt. „System Statystyki Publicznej wobec wyzwań prawnych, naukowych i technologicznych w obszarze ochrony danych statystycznych”.

W konferencji uczestniczyło około 100 przedstawicieli GUS i WAT. W skład Komitetu Programowego z Wydziału Cybernetyki weszli prof. Jerzy Gawinecki, prof. WAT. Tadeusz Nowicki, prof. WAT Kazimierz Worwa, prof. WAT. Zbigniew Tarapata i prof. WAT Bolesław Szafrański. Gośćmi honorowymi konferencji byli pani dr Edyta Bielak–Jomaa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz pan Jurand Drop – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W sesji otwierającej konferencję prezentacje wprowadzające wygłosili – prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dziekan Wydziału Cybernetyki WAT.

W dwóch sesjach programowych współprowadzonych przez dyrektora Marcina Grabowskiego z GUS i prof. WAT Bolesława Szafrańskiego wygłoszono następujące referaty:

„Tajemnica statystyczna – podstawy ochrony danych statystycznych” – dr Agnieszka Łukasik-Bućko (GUS)

„Podstawy budowy skutecznych metod ochrony statystycznych baz danych” - prof. WAT Bolesław Szafrański (WAT)

„Standardy projektowania mechanizmów bezpieczeństwa w statystycznych zastosowaniach baz danych” - dr inż. Jerzy Stanik (WAT)

„System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej”– dr Jacek Orzeł (GUS)

„Technologiczne aspekty ochrony danych statystycznych Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej”Teresa Szczepaniak (CIS GUS)

"Statystyczny efekt skali - Big Data czy Big Brother?” - dr inż. Maciej Kiedrowicz (WAT)

„Modelowanie i symulacja procesów dla pozyskiwania próbek statystycznych” - prof. WAT Tadeusz Nowicki (WAT)

„Modele i metody na potrzeby analizy w zbiorach ustrukturalizowanych danych” - prof. WAT Zbigniew Tarapata (WAT)

„Wykorzystanie metod statystycznych w ocenie niezawodności oprogramowania systemów informatycznych” - prof. WAT Kazimierz Worwa

„Ochrona danych statystycznych w świetle realizacji spisów powszechnych PSR 2010 oraz NSP 2011”Janusz Dygaszewicz (GUS).

Na zakończenie konferencji obrady podsumował pan Konrad Cuch – wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego. Pełne teksty prezentacji, po pozytywnych recenzjach, będą sukcesywnie publikowane w wydawnictwie naukowym „Wiadomości statystyczne”.

>> Napisz do autora <<