Jesteś tutaj

Jubileusz 70. urodzin prof. Andrzeja Ameljańczyka

05-08-2019

5. sierpnia b.r. jubileusz 70. urodzin obchodzi prof. dr hab inż. Andrzej Ameljańczyk. Z okazji tak pięknego Jubileuszu, w imieniu całej społeczności Instytutu Systemów Informatycznych, składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje. Życzymy zdrowia i sił do dalszej pracy naukowej i dydaktycznej, wszelkiej pomyślności i osobistego szczęścia oraz kolejnych lat owocnej działalności.

Pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych     

 

Andrzej Ameljańczyk urodził się 5 sierpnia 1949 roku w Gdyni.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego, w 1968 r. rozpoczął studia na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył je w 1973 roku z oceną bardzo dobrą, uzyskując dyplom magistra inżyniera w zakresie ekonomicznych zastosowań cybernetyki. W tym samym roku  rozpoczął pracę na Wydziale Cybernetyki WAT w Katedrze Badań Operacyjnych jako asystent.
Pracę doktorską z dziedziny modelowania matematycznego i optymalizacji systemów obronił w roku 1975 w Centrum Cybernetyki Stosowanej i Informatyki PAN w Warszawie. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w roku 1979 w Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1987. W roku 1995 awansowany do stopnia generała brygady a w roku 1997 do stopnia generała dywizji.
Od roku 1973 do połowy 2005 pracował w Wojskowej Akademii Technicznej jako pracownik naukowo-dydaktyczny, zajmując stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję prodziekana a później dziekana (komendanta) Wydziału Cybernetyki i prorektora ds.naukowych a później ds. dydaktycznych. Przez dwie kolejne kadencje pełnił funkcję rektora – komendanta WAT. W tym czasie Wojskowa Akademia Techniczna lokowała się w ścisłej czołówce rankingów uczelni technicznych w Polsce.
Jest pomysłodawcą i autorem projektu Parku Nauki i Technologii TECHNOPOLIS, który jest planowany do realizacji na warszawskim Bemowie. Gorący orędownik podniesienia Wojskowej Akademii Technicznej do rangi uniwersytetu oraz gruntownej reformy wyższego szkolnictwa wojskowego.
Pracując w WAT jako pracownik naukowo-dydaktyczny, w ciągu ponad 40 lat prowadził wykłady z takich przedmiotów jak: optymalizacja wielokryterialna, teoria gier, badania operacyjne, podstawy optymalizacji, matematyka dyskretna, modelowanie sytuacji konfliktowych, programowanie matematyczne, komputerowe systemy wspomagania procesów decyzyjnych, matematyczne metody wspomagania decyzji, metody badania podobieństwa w algorytmach rozpoznawania wzorców.
W latach 2003–2010 prowadził dodatkowo wykłady na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, oraz w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie. Jest autorem ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą m.in. w USA, Rosji, Włoszech, Niemczech i Chinach. Jego monografia pt. „Optymalizacja wielokryterialna w problemach sterowania i zarządzania”, wydana w roku 1984 przez Ossolineum, stała się pierwszą, monograficzną publikacją w kraju, wprowadzającą uogólnienia w zakresie teorii optymalizacji i optymalizacji  wielokryterialnej. Wprowadzone uogólnienia, wykraczające poza relacyjne modele preferencji bazujące na tzw. „porządku”, pozwoliły na bezpośrednie wykorzystanie ogólnych własności elementów ekstremalnych zbiorów w przestrzeni z porządkiem do formułowania i rozwiązywania w tych samych kategoriach dowolnych zadań optymalizacji, w tym tak zwanych growych zadań optymalizacji. Kolejne prace wniosły wiele istotnych faktów w obszarze rozwiązań wieloosobowych gier kooperacyjnych (konkurencyjne do idei nucleolusa Schmeidlera – rozwiązanie kompromisowe, gry idealne jako wzorce w badaniu konfliktów podobnych), modeli negocjacyjnych i przetargowych, grupowego podejmowania decyzji oraz optymalizacji przy wielu celach. Pełniąc zawodową służbę wojskową zajmował szereg stanowisk związanych z techniką wojskową: m.in. funkcję dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, dyrektora ds. uzbrojenia Polski przy NATO oraz Szefa Logistyki Wojsk Lądowych. Przez wiele lat był przedstawicielem Polski w różnych agendach NATO i UE. Między innymi reprezentował Polskę w Europejskiej Agencji ds. Obrony oraz był członkiem Rady Nauki i Technologii NATO. Był współautorem (2004) Programu Robotyzacji Przyszłego Pola Walki w ramach programu FCS (Future Combat System). Za działalność w obszarze rozwoju techniki i wynalazczości został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim OOP oraz belgijskim Krzyżem Komandorskim w Brukseli. Aktywnie działał jako członek wielu towarzystw naukowych i rad naukowych m.in.: PTC, PTBOiS, PTI, PTSK, Armed Forces Communications and Electronic Association oraz Research Technology Board of NATO. 

Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny  w Instytucie Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT. W latach 2008–2012 pełnił funkcję dyrektora tego Instytutu. Obszar aktualnej działalności naukowej to przede wszystkim modelowanie i optymalizacja systemów wspomagania decyzji w zastosowaniach medycznych. Jest specjalistą w dziedzinie wielokryterialnych algorytmów diagnozowania medycznego oraz modelowania wzorców medycznych. Uczestnik kilku projektów z obszaru zastosowania nowoczesnych metod modelowania matematycznego i informatyki w służbie zdrowia (m.in. „Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych”, „Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” oraz „System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniu organów nadzoru sanitarnego w przypadku zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmowa”). 

Inicjator i współautor nowego kierunku studiów „Informatyka w medycynie” na Wydziale Cybernetyki. 

                                      

>> Napisz do autora <<