Jesteś tutaj

Udział przedstawicieli ISI w konferencji "Zagrożenia w cyberprzestrzeni"

05-11-2013

 W dniu 28.10.2013 w hotelu Intercontinental w Warszawie odbyła sie Międzynarodowa Konferencja i wystawa "Zagrożenia w cyberprzestrzeni - Bezpieczeństwo ponad granicami". Konferencja zorganizowana została przez Agencję Lotniczą Altair sp. z o.o. (wydawcę m.in. tytułu "RAPORT-wojsko, technika, obronność") oraz Zarząd Targów Warszawskich. Konferencja gościła liczne grono specjalistów z Polski i świata, zajmujących się problematyką cyberbezpieczeństwa. Do grona tych osób można zaliczyć: gen. K. Bondaryka -  dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii, gen. A. Sowę - zastępcę dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Obrony w latach 2008-2012, dr. W.R. Wiewiórkowskiego - Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych, D. Houck'a - wiceprezesa i dyrektora generalnego pionu Rozwiązań Elektronicznych i Informatycznych w firmie Boeing, dr. W. Iszkowskiego - prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i wielu innych. 

 Jednym z zaproszonych gości do sesji panelowej był dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, który wygłosił referat pt.: "Metody ilościowe w analizie danych na potrzeby wykrywania, przeciwdziałania i neutralizacji cyberzagrożeń". Ponadto w wystawie, która była integralną częścią konferencji, uczestniczyli: dr inż. Rafał Kasprzyk oraz mgr inż. Marcin Paź z Instytutu Systemów Informatycznych oraz dr inż. Łukasz Strzelecki z Instytutu Teleinformatyki i Automatyki. Na stoisku WAT prezentowali oni wybrane wyniki projektów realizowanych w Wydziale Cybernetyki z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Szerzej o konferencji i wystawie można przeczytać pod tym adresem:

http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=11821

 

>> Napisz do autora <<