Jesteś tutaj

Udział przedstawicieli Instytutu w Global Mobile Broadband Forum 2015 w Chinach

15-11-2015

W dniach 1-8 listopada 2015 przedstawiciele Instytutu Systemów Informatycznych (z-ca dyrektora ISI, dr inż. Maciej Kiedrowicz oraz mjr dr inż. Mariusz Chmielewski) wraz z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Instytutu Łączności na zaproszenie polskiej filii firmy HUAWEI, mieli przyjemność uczestniczyć w międzynarodowej konferencji Global Mobile Broadband Forum 2015 oraz sympozjach skojarzonych grup roboczych: Mobile Broadband Cyber Security Mindshare Forum.

Przedstawiane na konferencji zagadnienia dotyczyły zagadnień bezpieczeństwa budowy sieci 5G i perspektyw rozwoju sieci przewodowych i bezprzewodowych przyszłości. Perspektywy rozwoju technologii informacyjnych zwłaszcza IoT (ang. Internet of Things) generują wiele wymagań, podatności i problemów bezpieczeństwa. Prezentowane wystąpienia największych producentów sprzętu i oprogramowania poruszały szerokie spektrum zagadnień ale również i bardzo ciekawe wizje które w perspektywie 5 lat staną się rzeczywistością. Wiele spośród zagadnień dotyczyło standaryzacji sieci LTE i technik zapewniania wysokiej wydajności łączy telekomunikacyjnych pod kątem wykorzystania heterogenicznych technologii bezprzewodowych również w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Wielki rozmach samego przedsięwzięcia potwierdza również lista prelegentów i technologicznych uczestników forum. Konferencja połączona była z panelami dyskusyjnymi ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, na których zaprezentowano serię tematycznych prezentacji największych instytucji pracujących z producentami infrastruktury sprzętowej FBB i MBB oraz oprogramowania.

Reprezentacja WAT aktywnie uczestniczyła w obradach paneli eksperckich, w zakresie dyskusji na temat technologii mobilnych oraz potencjalnych zagrożeń wirtualizacji zasobów. Dzięki uprzejmości organizatora, delegacja przedstawicieli instytucji Państwowych miała możliwość zapoznać się z siedzibą HUAWEI w Shenzhen. Organizator zapewnił szereg interesujących prezentacji wykonywanych przez pracowników technicznych i kadrę zarządzającą HUAWEI. Prezentacje i dyskusje dotyczyły przede wszystkim zagadnień cyberbezpieczeństwa, w tym:

•organizacji procesu wytwórczego technologii MBB (Mobile Broad Band)  i FBB (Fiber Broad Band) 

•procesu produkcji oprogramowania, konstrukcji środowiska ciągłej integracji i wdrażania oprogramowania (ang. Continuous Integration & Delivery)

•procesu walidacji i weryfikacji komponentów dostarczanych przez zewnętrznych dostawców i wykorzystywanych przez HUAWEI

•procesu zarządzania zespołami wytwórczymi HUAWEI

•przyszłości technologii MBB dostarczanej przez standardy sieci 5G i perspektyw rozwoju sieci 5G w kontekście IoT (ang. Internet of Things)

•prezentacji technologii klasy Enterprise, których producentem lub integratorem jest HUAWEI, dostarczających kompleksowe rozwiązania do wirtualizacji zasobów cloud computing

•procesu zarządzania łańcuchem dostaw i logistyką produkcji rozwiązań mobilnych, MBB i FBB szczególnie w zakresie wielopoziomowej weryfikacji bezpieczeństwa komponentów wspierających bezpieczeństwo całego procesu.

Istotnym elementem wizyty była demonstracja rzeczywistej linii produkcyjnej urządzeń MBB Combiner. W trakcie prezentacji przedstawiono zautomatyzowany magazyn podzespołów elektronicznych, stanowiska przygotowujące części elektroniczne do montażu, a przede wszystkim maszyny automatycznego montażu wielkiej skali integracji (VLSI – very large scale of integration). Prezentacja prowadzona przez kierowników poszczególnych linii produkcyjnych zawierała bardzo ciekawe informacje na temat inżynierii procesów, narzędzi i urządzeń wspomagających budowę wysokiej jakości produktów FBB i MBB. 

Oprócz samych prezentacji technicznych, przedstawiciele Uczelni i urzędów mieli okazje uczestniczyć w wielu spotkaniach nieformalnych i zwiedzaniu metropolii jakimi są Hong Kong i Shenzhen. Za przygotowanie konferencji i pobytu w siedzibie firmy ogromne podziękowania należą się polskiej filii firmy HUAWEI i bezpośredniemu organizatorowi Panu Stanisławowi Wang piastującemu stanowisko PR Manager w firmie HUAWEI.

Mariusz Chmielewski

 

>> Napisz do autora <<