Jesteś tutaj

II edycja Studiów Podyplomowych dla MAiC zakończona

04-02-2015

W dniu 2.02.2015r. w Sali Senatu WAT odbyła się uroczystość zakończenia II edycji studiów podyplomowych z zakresu projektowania i architektury systemów informatycznych dla średniej kadry zarządzającej oraz pozostałych pracowników merytorycznych komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej. Uroczystość ta połączona była z wręczeniem wyróżnień oraz dyplomów ukończenia studiów dla ich uczestników. Studia prowadzone były w Wydziale Cybernetyki i profilowane przez nasz Instytut, a kierownikiem studiów był dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT. Instytucją zamawiającą było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji reprezentowane na uroczystości przez Romana Dmowskiego - podsekretarza stanu w MAiC oraz Włodzimierza Marcińskiego - pełnomocnika ministra w MAiC. Ponadto uroczystość uświetnili swoją obecnością: Claudia Torres-Bartyzel - szef Służby Cywilnej, prorektor WAT ds. wojskowych - płk dr hab. Tadeusz Szczurek, dziekan Wydziału Cybernetyki WAT - prof. dr hab. n.mat. inż. Jerzy Gawinecki, prodziekani Wydziału Cybernetyki, dyrektorzy instytutów w naszym Wydziale, nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na studiach oraz dyplomanci - absolwenci studiów podyplomowych. W czasie uroczystości dwóch naszych nuaczycieli: mjr dr inż Mariusz Chmielewski oraz dr inż. Robert Waszkowski otrzymało listy gratulacyjne z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jako kierownicy prac podyplomowych wyróżnionych przez ministra. Kierownik Studiów Podyplomowych, prof. Bolesław Szafrański również został wyróżniony przez ministra takim listem. Minister podkreślał w nim, że studia zorganizowane były "modelowo", współpraca układała się bardzo dobrze, a owoce tej współpracy oceniane są bardzo wysoko.

O uroczystości piszą również na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

https://mac.gov.pl/aktualnosci/zakonczenie-drugiej-edycji-studiow-podyplomowych-organizowanych-przez-mac-i-wat-mamy-juz

Wszystkim pracownikom Instytutu, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie - dziękujemy a wyróżnionym - gratulujemy.

>> Napisz do autora <<