Jesteś tutaj

Nagrody na Międzynarodowej Wystawie Technologii i Innowacji IPITEX 2016 dla rozwiązań z zakresu mobilnych narzędzi do monitoringu zdrowia – iSULIN i PATRON

22-02-2016

Na Międzynarodowej Wystawie Technologii i Innowacji IPITEX 2016, która odbyła się w dniach 2-6 lutego w Bangkoku, w imieniu naszych pracowników i doktorantów zaprezentowane zostały systemy teleinformatyczne iSULIN i PATRON. Oba rozwiązania są mobilnymi systemami diagnostyki i monitoringu schorzeń wykorzystującymi dedykowane zestawy sensorów biomedycznych. Przeprowadzone prezentacje oraz załączone materiały naukowe dotyczące zastosowanych metod analitycznych, pozwoliły rozwiązaniom uzyskać dwa złote medale. Dodatkowo aplikacja i opaska sensoryczna iSULIN otrzymały GRAND PRIX wystawy IPITEX przyznawaną przez Narodową Radę Naukową Tajlandii dla najlepszego wynalazku oraz wyróżnienie specjalne za najlepszą prezentację rozwiązania. Wystawa gościła wynalazców z całego świata, gdzie zaprezentowano szereg uznanych rozwiązań w tym ponad 20 polskich projektów, z czego aż trzy spośród nich są autorstwa naukowców Wojskowej Akademii Technicznej.

Projekt PATRON - Biomedyczny system analizujący symptom choroby Parkinsona wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków neurologicznych - autorzy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Marcin Kukiełka, ppor. mgr inż. Jakub Kędzior, ppor. mgr inż. Damian Rainko, mgr inż. Rafał Wołoszyn, inż. Łukasz Boryczka – konsultacje medyczne lek. Anatol Mickielewicz.

Projekt iSULIN - mobilny system sensoryczny i bezinwazyjna metoda monitorowania zdrowia diabetyków wykorzystująca wielowidmową fotopletyzmografi - autorzy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Damian Frąszczak, ppor. mgr inż. Dawid Bugajewski, ppor. mgr inż. Ernest Szczepaniak, ppor. mgr inż. Krzysztof Jakubowski.

Od dłuższego czasu obie prace podlegają dalszym rozszerzeniom w ramach prac badawczych własnych oraz wysiłkiem autorów prac dyplomowych, dostarczając metody i mechanizmy analityczne wykorzystujące nowe sensoryczne źródła danych i algorytmy decyzyjne. Zdobyte dotychczas wyróżnienia i międzynarodowe nagrody za innowacyjność i wynalazczość przyznane metodzie i systemowi iSULIN zostały docenione i wytypowane jako promowany wynalazek Stowarzyszenia SPWiR 

iSULIN to teleinformatyczny system monitorowania zagrożeń zdrowia diabetyków wspomagający ciągła analizę poziomu cukru we krwi oraz pozostałych parametrów medycznych pacjenta. System, wykorzystując autorski sensor nadgarstkowy w trybie ciągłym analizuje nieinwazyjnie parametry pacjenta: puls, ciśnienie krwi, jej natlenienie oraz poziom cukru. Na podstawie tych parametrów system bada pacjenta oraz wnioskuje na temat jego stanu zdrowia. iSULIN oferuje nieinwazyjną metodę pomiaru parametrów krwi - fotopletyzmografię PPG -  udostępniając całkowicie mobilny, autonomiczny i wygodny sposób badania. Opracowany wynalazek wykorzystuje wielopasmową analizę sygnałów PPG oraz algorytm na podstawie, którego przeprowadzany jest proces korelacji danych i wnioskowania o poziomie zagrożenia zdrowia diabetyka. iSULIN wspomagany jest kilkuetapową metodą kalibracji parametrów pacjenta, zwiększającą dokładność pomiarów. 

Drugim elementem systemu jest aplikacja mobilna, której zadaniem jest ścisły nadzór nad pacjentem, analizowanie jego procesów metabolicznych i reakcji organizmu. Zadaniem aplikacji jest sterowanie opaską sensoryczną oraz przetwarzanie pozyskiwanych danych. Algorytmy aplikacji na podstawie rejestrowanych poziomów cukru oraz pulsu są w stanie wnioskować na temat poziomu aktywności fizycznej pacjenta, jakości diety i działaniu przyjmowanych leków. System dodatkowo umożliwia kalkulacje dawkowania insuliny, a moduł notyfikacji, przypomina o posiłkach i lekach. iSULIN w przypadku wykrycia niebezpiecznych trendów cukru we krwi, uruchomi procedurę alarmową powiadamiającą opiekunów i bliskich o problemie i lokalizacji pacjenta (dzieci i osoby starsze). Dodatkowo system działa, jako zestaw pierwszej pomocy, ostrzegając otoczenie o sytuacji wyjątkowej poprzez emisję odpowiednich komunikatów głosowych oraz graficznych. 

PATRON to rozwiązanie oferujące wsparcie diagnostyki neurologicznej oraz badań klinicznych choroby Parkinsona. System składający się ze zbioru sensorów oraz dedykowanej aplikacji mobilnej, pozwalających na codzienną diagnostykę drżenia samoistnego, dyskinezy oraz innych objawów miopatycznych, w celu diagnostyki stanu zdrowia pacjenta oraz rekomendacji dawkowania leków neurologicznych. Wykorzystanie sensorów inercjalnych, miografów oraz optycznych analizatorów ruchu dłoni (LeapMotion) pozwoliło na opracowanie innowacyjnej techniki diagnozowania intensywności drżenia samoistnego oraz zaburzeń ruchów kończyn, co wspomaga identyfikację stanu pacjenta (on-off), a tym samym obiektywne określenie potrzeb dawkowania leków neurologicznych. Zastosowanie telemedycyny oraz urządzeń mobilnych pozwala na częstsze badanie, oraz wyznaczanie potrzeb dawkowania leków, włączając w to również funkcje alarmowania o zagrożeniu zdrowia pacjenta. Wykorzystanie sensorów medycznych, umożliwiło również obiektywizację diagnostyki i zwiększenie precyzji procesu identyfikacji stanu pacjenta. Opracowany multisensor łączy w sobie wiele kanałów danych oraz autorski algorytm komplementarnej fuzji danych. Połączenie danych sensorycznych ma umożliwić wyznaczenie intensywności drżenia samoistnego oraz zaburzeń funkcji motorycznych kończyn. Na podstawie zbieranych sygnałów, algorytmy DSP wyznaczają charakterystyki pozwalające na regułową klasyfikację aktualnego stanu pacjenta. System pozwala na przekazywanie zbieranych danych do centralnego serwera badań medycznych, utrzymywanego w infrastrukturze chmury obliczeniowej Microsoft Azure. Najnowsza wersja aplikacji umożliwiła zintegrowanie w proces badań urządzeń klasy wearables. W chwili obecnej prowadzone są wstępne testy akceptacyjne rozwiązania, mające na celu wsparcie rzeczywistych testów klinicznych leku na chorobę Parkinsona. Testy te prowadzone są przez konsultanta z dziedziny neurologii lek. Anatola Mickielewicza na ograniczonej grupie wybranych pacjentów. 

 

>> Napisz do autora <<