Jesteś tutaj

Porozumienie o współpracy Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Wojskowej Akademii Technicznej

15-02-2018

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Wojskowa Akademia Techniczna podpisały porozumienie o współpracy czyt. w ramach którego partnerzy będą realizować wspólnie projekty badawczo – rozwojowe, a także animować sieć współpracy, mającą na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron. Jednym z najważniejszych celów porozumienia jest rozwój laboratorium poświęconego badaniom nad procesami operacji informacyjnych. Dzięki laboratorium możliwe będzie kształcenie specjalistów z tego obszaru. Beneficjentem porozumienia ze strony WAT będzie Pracownia Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni utworzona w Zakładzie Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji Instytutu Systemów Informatycznych, której kierownikiem został ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk.

>> Napisz do autora <<