Jesteś tutaj

Wizyta w Chicago delegacji z Instytutu Systemów Informatycznych

09-05-2013

W dniach 30.04-5.05.2013r. delegacja z Instytutu Systemów Informatycznych (ISI) w składzie: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT (dyrektor ISI), dr inż. Maciej Kiedrowicz (z-ca dyrektora ISI), mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, mjr dr inż. Rafał Kasprzyk uczestniczyła w Chicago (Illinois, USA) w warsztatach naukowych oraz cyklu spotkań z przedstawicielami uczelni amerykańskich (Illinois Institute of Technology (IIT), IIT Chicago-Kent College of Law, University of Illinois at Chicago (UIC)) oraz instytucji sektora finansowego (Barack Ferrazzano Financial Institute, Federal Reserve Bank of Chicago). Cele warsztatów i spotkań były dwa: (1) pozyskanie szczegółowych informacji oraz wymiana doświadczeń związanych z regulacjami prawnymi oraz organizacją służb amerykańskich powołanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy, (2) prezentacja kompetencji naukowo-dydaktycznych ISI oraz zainicjowanie współpracy naukowo-dydaktycznej z uczelniami chicagowskimi. Pierwszy z celów związany był z realizacją w ISI projektu badawczego finansowanego przez NCBiR (w latach 2012-2015) pt.: "Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości finansowej", którego kierownikiem jest dr inż. M. Kiedrowicz. W projekcie tym uczestniczą m.in. przedstawiciele IIT Chicago-Kent College of Law oraz kancelarii prawniczej SD&Partners z Warszawy (w wizycie uczestniczyli: Agnieszka Cenzartowicz, Marcin Dumała i Igor Solodovnik). Drugi z celów związany był z elementem strategii ISI dotyczącym rozszerzania międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej.

Pierwszego dnia pobytu, w siedzibie Barack Ferrazzano Financial Institute (instytucja współdziałająca m.in. z FBI), odbyło się bardzo interesujące spotkanie, któremu przewodniczył John M. Geiringer, specjalista w zakresie rozwiązań prawnych w USA dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wywiązała się dyskusja, w której m.in. rozmawiano o organizacji i funkcjonalności systemów informatycznych w USA wykorzystywanych do walki z praniem pieniędzy. Następnie, w siedzibie IIT Chicago-Kent College of Law, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Federal Reserve Bank of Chicago Josephem E. Silvia. Spotkanie poświęcone było regulacjom bankowym w USA, zwłaszcza w kontekście wykrywania podejrzanych transakcji mogących służyć praniu pieniędzy. Drugi dzień rozpoczął się w siedzibie IIT Chicago-Kent College of Law od spotkania z prokuratorem Edwardem Carterem z prokuratury stanowej Illinois, specjalizującym się w przestępstwach ekonomicznych i finansowych, w tym związanych z praniem pieniędzy. Następnie odbyły się dwa spotkania z zespołami naukowo-badawczymi: jedno w siedzibie Illinois Institute of Technology, drugie w siedzibie University of Illinois (UIC). W UIC spotkaliśmy się z dziekanem College of Engineering, prof. Peterem Nelsonem oraz szefem Instytutu Informatyki, prof. Robertem Sloanem. Rozmawiano o wspólnych obszarach badań, perspektywach potencjalnej współpracy naukowo-dydaktycznej, organizacji procesu edukacji studentów oraz doktorantów. Trzeci dzień wizyty to spotkanie z przedstawicielami IIT Chicago-Kent College of Law: dziekanem prof. H. Krentem, prodziekanem prof. E. Harrisem oraz prof. R. Warnerem i prof. F. Batlan. Omawiana była współpraca zarówno
w ramach wspomnianego projektu realizowanego w ISI, jak również w ramach wspólnej oferty dydaktycznej.

W ostatni dzień uczestniczyliśmy w paradzie polonii amerykańskiej z okazji święta Konstytucji 3-ego maja.

Dla zainteresowanych szczegółowe informacje o osobach z poszczególnych instytucji, z którymi spotykano się znajdują się poniżej:
Barack Ferrazzano:

Illinois Attorney General:

IIT Chicago-Kent College of Law:

University of Chicago:

 

>> Napisz do autora <<