Jesteś tutaj

CART ponownie z medalem na konkursie wynalazczości

13-05-2015

Kolejny sukces zespołu kierowanego przez mjr. dr. inż. Rafała Kasprzyka. Na 114. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2015, które odbyły się 29.04. - 10.05. 2015 w Paryżu, system CART zdobył brązowy medal.

CART (ang. Creative Application to Remedy Traffics) to symulacyjny system wspomagania podejmowania decyzji, którego celem była poprawa przepustowości infrastruktury transportowej i "płynności" ruchu pojazdów w aglomeracjach miejskich. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom łączącym nowoczesne technologie informatyczne oraz osiągnięcia z dziedziny teorii grafów i sieci, system jest w stanie przyczynić się do poprawy obecnych warunków na drogach.

Więcej o dotychczasowych osiągnięciach systemu CART możemy przeczytać na stronie Instytutu pod adresem: http://www.isi.wat.edu.pl/pl/nagroda/zloty-medal-dla-cart-na-63-targach-wynalazczosci-badan-naukowych-i-nowych technologii  oraz http://www.isi.wat.edu.pl/pl/nagroda/wyroznienia-od-minister-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-na-gieldzie-wynalazkow

>> Napisz do autora <<