Jesteś tutaj

Kolejne podium dla systemu CART

19-05-2015

Na zakończonej w sobotę 16 maja 2015 VII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, organizowanej przez Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi oraz Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Iasi, system CART - Creative Application to Remedy Traffics zdobył srebrny medal. To kolejne wyróżnienie dla zespołu mjr. dr. inż. Rafała Kasprzyka.

Euroinvent promuje i wspiera europejską i rumuńską kreatywność poprzez prezentowanie działalności i osiągnięć szkół technicznych, instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek badawczych, indywidualnych wynalazców oraz firm. Aktywny udział w salonie biorą nie tylko naukowcy i wynalazcy, ale również stowarzyszenia, fundacje oraz instytucje wspierające rozwój i kreatywność. Nadrzędnymi celami salonu są: popularyzacja osiągnięć naukowych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy, tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych, transfer technologii, wdrażanie wynalazków, ocena ich wartości naukowej.

Wynalazki są prezentowane i nagradzane w 15 kategoriach m.in.: Środowisko naturalne- kontrola zanieczyszczeń; Energia i zrównoważony rozwój; Rolnictwo i przemysł spożywczy; Medycyna- opieka zdrowotna- kosmetyki; Urządzenia przemysłowe i laboratoryjne; Inżynieria mechaniczna- metalurgia; Budynki i materiały; Innowacyjne badania naukowe. Warto podkreślić, iż ostatnia kategoria daje możliwość zgłaszania wynalazków, powstałych jako wynik prac magisterskich oraz doktoranckich, co ma zachęcić młodych wynalazców do prezentowania swoich osiągnięć na targach w Rumunii.

W 2015 roku Targi zgromadziły ponad 450 rozwiązań innowacyjnych prezentowanych przez wystawców z 31 krajów miedzy innymi: z Bułgarii, Kanady, Egiptu, Iranu, Korei, Malezji, Mołdawii, Rosji, Hiszpanii, Tajwanu, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Chorwacji oraz Polski. Podczas 3 dni targowych wynalazki z Polski cieszyły się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród zwiedzających, ale również wśród międzynarodowego jury. 

>> Napisz do autora <<