Jesteś tutaj

Udział naszych drużyn w konkursie Cyber 9/12 Europe w Genewie

02-05-2015

W dniach 22-23 kwietnia w Genewie, 4 zespoły studenckie z Wydziału Cybernetyki, w tym 3 z Naszego Instytutu, brały udział w europejskim konkursie Cyber 9/12 Student Challenge 2015, organizowanym przez Atlantic Council we współpracy z Geneva Center for Security Policy. Jednocześnie były to jedyne zespoły zakwalifikowane do tego prestiżowego konkursu z Polski (łącznie w konkursie uczestniczyło 16 zespołów z Europy). 

Pod kierunkiem opiekunów naukowych z Naszego Instytutu w konkursie uczestniczyły następujące zespoły:

1.EGIDA (opiekun mjr dr inż. Rafał Kasprzyk) w składzie:
- Michał Andrzejczak
- Krzysztof Kijo
- Stanisław Skrzypecki
- Kacper Zujko

2.DROP TABLE (opiekun mjr dr inż. Mariusz Chmielewski) w składzie:
- Łukasz Boryczka
- Marcin Dudek
- Jacek Bylina
- Hubert Chylik

3.Four Musketeers (opiekun mjr dr inż. Rafał Kasprzyk) w składzie:
- Paweł Augustynowicz
- Łukasz Baraniewicz
- Michał Dudycz
- Michał Strzelczyk

Zespół EGIDA wraz z zespołami ze Szwajcarii, Estonii i Wielkiej Brytanii uczestniczył w finale konkursu uzyskując ostatecznie 4 miejsce w Europie. Zespół DROP TABLE otrzymał wyróżnienie za najlepszy dokument decyzyjny.

Tematyka konkursu koncentrowała się wokół bezpieczeństwa cybernetycznego państw europejskich.

Konkurs Cyber 9/12 polegał na sformułowaniu polityki będącej odpowiedzią na scenariusz hipotetycznego cyberkonfliktu. Rozgrywał się on w 4 etapach, gdzie pierwszy, kwalifikacyjny polegał na opracowaniu pisemnego raportu, wraz z dokumentem decyzyjnym, opisującym  proponowane przez zespół możliwe alternatywy działań na zaistniałą sytuacją wraz z ich oceną i możliwymi konsekwencjami. Po zweryfikowaniu dokumentów przez organizatorów do dalszej części konkursu zostały wybrane zespoły, które w Genewie 22 kwietnia miały przedstawić swoją politykę przed międzynarodowym jury złożonym z branżowych ekspertów. W kolejnym etapie zespoły otrzymywały aktualizację scenariusza i musiały dostosować proponowane działania do rozwoju sytuacji. O ile drugi etap wymagał prezentacji przed jury i uzasadnienia przygotowanej polityki i proponowanych działań, tak w każdym kolejnym przed zespołami były stawiane nowe problemy, które należało rozwiązać  w coraz krótszym czasie. Odpowiedź na rozwój scenariusza trzeciego etapu musiała zostać wypracowana przez noc z 22 na 23 kwietnia i przekazana do organizatorów do 7:00 rano.  W etapie finałowym natomiast, zespoły dostawały już tylko 10 minut czasu na sformułowanie i uzasadnienie swoich odpowiedzi.

Warto dodać, że tegoroczny scenariusz zagrożenia cybernetycznego rozpatrywany w konkursie dotyczy stricte Polski i aktualnej sytuacji geopolityczne w Europie. Doświadczenie zdobyte przez uczestników tak prestiżowego konkursu jest nie do przeceniania z punktu widzenia pozyskiwania kompetencji i zdolności do działania w cyberprzestrzeni, celem zapewnianie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na stronie WCY.

Gratulujemy wszystkim zepsołom i ich opiekunom.

>> Napisz do autora <<