Jesteś tutaj

Warsztaty dla przedstawicieli zarządu P5 SG WP

10-05-2015

W dniu 29.04.2015, w ramach realizacji projektu DOBR/0069/R/ID1/2012/03 - System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sil Zbrojnych RP, pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych i firmy Asseco przeprowadzili pierwszy z cyklu zaplanowanych warsztatów dotyczących użytkowania prototypu systemu informatycznego wsparcia procesu planowania i programowania rozwoju zdolności SZ RP. System powstaje pod kierunkiem prof. WAT, dr hab. inż. Andrzeja Najgebauera, w konsorcjum naukowo-przemysłowym, którego członkami są Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Obrony Narodowej i firma Asseco Company Poland. Konstruowany system informatyczny ma być wsparciem dla Zarządu P5 - Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zakres prezentowanych usług był bardzo szeroki ze względu na obszary zainteresowania uczestników szkolenia:

- płk Jarosław Zakrzewski, płk Marek Kuszmider, ppłk Tomasz Gockowski, mjr Artur Gołębiowski (Scenariusze planistyczne i Katalog Zdolności SZ RP);

- kmdr Piotr Klepka, mjr Marcin Rutkowski (Analiza potrzeb niematerialnych modelu zdolnościowego, modelowanie struktur SZ RP, generowanie raportów monitorowania realizacji zamierzeń);

- ppłk Sławomir Wysocki, ppłk Czesław Knap, ppłk Grzegorz Skorupski (Identyfikacja potrzeb dla zdolności Operacyjnych);

- ppłk Artur Grochowski, pan Andrzej Kozłowski (Planowanie Rozwoju Dyslokacji SZ RP i rozmieszczenie JW)

Z jednej strony przeprowadzone warsztaty są podsumowaniem prac badawczych i prezentacją prototypu na VI poziomie dojrzałości technologicznej, z drugiej jednak celem warsztatów było określenie dalszego kierunku prac nad systemem w ramach prac rozwojowych, których wynikiem ma być system na IX poziomie dojrzałości. Pierwsze warsztaty pozwoliły członkom Konsorcjum zrewidować w praktyce swoje wyobrażenie o potrzebach przyszłych użytkowników systemu. Udało się uzyskać szereg sugestii i propozycji, co do modyfikacji i ewentualnych rozszerzeń funkcji systemu. Uczestnicy warsztatów bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat prototypu i opracowanych metod komputerowego wsparcia procesu planowania i programowania. Daje to szanse na gestorstwo P5 i nadzieje na wdrożenie systemu w przyszłości w Ministerstwie Obrony Narodowej

Podstawowe informacje o projekcie dostępne są pod adresem: http://uranus.wat.edu.pl:8808/wiki/index.php/CAPABILITY.

 

>> Napisz do autora <<