Jesteś tutaj

Sukces na Miedzynarodowych Targach Wynalazczości "Concours Lépine"

10-05-2017

Na zakończonych w niedzielę 8 maja w Paryżu 116. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine” Zespół z Instytutu Systemów Informatycznych w składzie sierż. pchor. inż. Mateusz DENDERA, sierż. pchor. inż. Kamil MAŁYSZ, sierż. pchor. inż. Piotr SZCZEPAŃCZYK, pod kierunkiem mjr. dr. inż. Rafała KASPRZYKA odniósł ogromny sukces zdobywając SREBRNY MEDAL oraz specjalne wyróżnienie - MEDAL MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH FRANCJI,  za system MANIFY.

Targi Concours Lépine organizowane są od 1901 roku. Ich inicjatorem był Prefekt Policji, Louis Lépine. W ramach licznych działań pobudzających gospodarkę Francji w walce z kryzysem Lépine stworzył targi w formie konkursu, nazwane następnie jego imieniem. Co roku prezentowane wynalazki są oceniane przez jurorów. Jury przyznaje medale złote, srebrne i brązowe, medale Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF oraz wyróżnienia specjalne. W ocenie rozwiązań jury bierze pod uwagę poziom nowatorstwa, poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży, potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań. 

W 2017 roku Targi zgromadziły ponad 600 rozwiązań innowacyjnych. Wynalazki prezentowane były w czterech głównych sektorach branżowych (poprawa jakości życia, medycyna i technologie medyczne, transport, przemysł) oraz narodowych.  W tym roku polscy wystawcy przedstawili 15 wynalazków. Rozwiązania te obejmowały zagadnienia z dziedzin takich jak: ekologia, medycyna, bezpieczeństwo, metalurgia, włókiennictwo, maszyny i urządzenia, mechanika, inżynieria, energetyka, informatyka i inne. Targi odwiedził Charge d’ affaires Ambasady Polskiej we Francji, Pan Dariusz Wiśniewski oraz Pani Katarzyna Kuza, pierwszy sekretarz, kierownik WPHI.

Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych daje niespotykane wcześniej możliwości związane z szybkim reagowaniem na zagrożenia, jak również efektywnym zarządzaniem imprezami masowymi. Obecnie powstaje szereg rozwiązań informatycznych dedykowanych różnym instytucjom państwowym i prywatnym oraz różnym grupom użytkowników końcowych. Powoduje to sytuację, w której dane o zagrożeniach, incydentach, wydarzeniach i podjętych działaniach często gromadzone są niezależnie przez wiele instytucji. W konsekwencji utrudnia to podjęcie przez służby skorelowanych działań mających na celu minimalizację skutków zagrożenia. Koordynacja działania ma jeszcze większe znaczenie gdy mowa jest o zarządzaniu imprezami masowymi, kiedy każdy jej uczestnik powinien mieć dostęp do profilowanej dla niego informacji we właściwym czasie. 

Analizując istniejące rozwiązania wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym okazuje się, że standardowym schematem komunikowania jest przesyłanie informacji pomiędzy uczestnikami incydentu/wydarzenia, a centrum odpowiedzialnym za gromadzenie danych i ich przetwarzanie. W przypadku sytuacji o dużej dynamice, istotnym jest jednak umożliwienie komunikowania się również bezpośrednio pomiędzy uczestnikami incydentu i osobami będącymi bezpośrednio w najbliższym otoczeniu, co może istotni skrócić czas oczekiwania na pomoc. Co więcej, w przypadku dużego zagęszczenia osób na pewnym obszarze, z czym mamy do czynienia podczas imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych, istnieje wysokie ryzyko przeciążenia sieci komórkowej. W konsekwencji powiadomienie służb lub innych osób w najbliższym otoczeniu o niebezpieczeństwie staje się wówczas niemożliwe lub istotnie utrudnione.

Platforma Manify, umożliwia efektywną współpracę między właściwymi służbami, organizacjami i użytkownikami końcowymi w każdym przypadku. Wyróżniającą zaletą platformy Manify jest możliwość utrzymania komunikacji w sytuacji braku sygnału GSM, poprzez tworzenie sieci ad-hoc bezpośrednich połączeń między urządzeniami mobilnymi z zainstalowaną aplikacją Manify.

 

>> Napisz do autora <<