Jesteś tutaj

Konferencja - Planowanie i programowanie rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP

29-03-2016

W dniu 16 marca 2016 roku, w Sali Senatu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się Konferencja pt. „Planowanie i programowanie rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP” poświęcona podsumowaniu realizacji projektu badawczo-rozwojowego „System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP”. Projekt realizowanych był w konsorcjum naukowo-przemysłowym, złożonym z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej i firmy Asseco Poland. Kierownikiem projektu był prof. WAT, dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, a głównymi wykonawcami pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych. Gości powitał Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK. Konferencja umożliwiła przedstawienie osiągnięć projektu, którym jest w szczególności „System Wsparcia Planowania i Programowania Sił Zbrojnych RP” na IX poziomie gotowości technologicznej. Konferencję rozpoczęto od omówienia podstaw formalnych i praktyki planowania strategicznego, a następnie problemów zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi z obszaru bezpieczeństwa i obronności. Następnie Kierownik projektu – prof. Wat, dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, zaprezentował założenia formalne i modelowe na „System Informatycznego Wsparcia Rozwoju Zdolności oraz Identyfikacji Potrzeb Operacyjnych Sił Zbrojnych RP”. W dalszej części Konferencji Goście zostali zapoznani z głównymi modułami składowymi systemu tj. Modułem Zarządzania Procesem Planowania i Programowania Rozwoju Zdolności, Modułem Wymiarowania, Modułem Wsparcia Procesu Planowania i Modułem Wsparcia Procesu Programowania – Symulatorem Działań Zbrojnych. Podsumowaniem Konferencji było przedstawienie Proces planowania i programowania rozwoju zdolności SZ RP na tle procesów w NATO i USA.

Szczegółowy plan konferencji przedstawiał się następująco:

8.30-9.00 Rejestracja Uczestników

9.00-9.15 Rozpoczęcie konferencji – wystąpienie Rektora-Komendanta WAT gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA

9.15-9.35 Podstawy formalne i praktyka planowania strategicznego w Siłach Zbrojnych RP – przedstawiciel Sztabu Generalnego- płk dr inż. Jacek CICHOSZ

9.35-09.55 Problemy zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi z zakresu bezpieczeństwa i obronności –Dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności NCBiR Krzysztof ŁABA

09.55-10.40 Prezentacja założeń formalnych i modelowych do Systemu Informatycznego Wsparcia Rozwoju Zdolności oraz Identyfikacji Potrzeb Operacyjnych SZ RP – kierownik projektu prof. WAT dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER

10.40-10.50 Przerwa kawowa 10.50-11.35 Prezentacja Systemu Zarządzania Procesem Planowania i Programowania Rozwoju Zdolności – przedstawiciel konsorcjum Arkadiusz OLSZEWSKI (ASSECO)

11.35-11.50 Metoda ilościowej oceny zdolności Sił Zbrojnych RP – przedstawiciel konsorcjum prof. WAT dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ

11.50-12.20 Prezentacja Modułu Wsparcia Procesu Planowania Rozwoju Zdolności SZ RP– wsparcie analityczno-symulacyjne – przedstawiciel konsorcjum - mjr dr inż. Rafał KASPRZYK (WAT)

12.20-12.45 Lunch 12.45-13.30 Prezentacja Symulatora Działań Zbrojnych w procesie opracowania koncepcji pozyskania zdolności i weryfikacji potrzeb operacyjnych SZ RP – prof. WAT dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, dr inż. Jarosław RULKA (WAT)

13.30-13.50 Proces planowania i programowania rozwoju zdolności SZ RP na tle procesów w NATO i USA –przedstawiciel konsorcjum – ppłk dr inż. Tomasz CAŁKOWSKI (AON)

13.50-14.00 Rekomendacje – Pan dyr. Zdzisław WIATER (Asseco)

14.00-14.30 Dyskusja

14.30-14.45 Wystąpienia końcowe i zamknięcie konferencji

>> Napisz do autora <<