Jesteś tutaj

Sukces na NATO TIDE Hackathon 2018

26-03-2018

W dniach 19-23 marca br. w Czarnogórze odbyła się kolejna edycja konkursu NATO TIDE Hackathon 2018 (http://www.act.nato.int/ea-hackathon) organizowanego przez NATO Supreme Allied Command Transformation (SACT). W konkursie udział wzięły międzynarodowe zespoły z instytucji wojskowych, środowisk akademickich oraz firm komercyjnych. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach i dotyczyła modelowania (ang. Modeling Challenge), kodowania (ang. Coding Challenge) oraz wykorzystania możliwości Internetu rzeczy (ang. Internet of Things). Konkurs zakładał opracowanie specjalistycznych rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych do zastosowań militarnych, a w szczególności do zbudowania Federated Mission Networking. Konkurs trwał 4 dni nieustannego opracowywania (projektowania, kodowania i testowania) rozwiązania technologicznego, zwieńczonego prezentacją przed komisją konkursową. Konkurs jest prestiżowym wydarzeniem informatycznym, w którym powstające rozszerzenia technologiczne demonstrują potencjał technologiczny pretendują do demonstracji technologii na ćwiczeniach NATO CWIX we Włoszech) (http://www.act.nato.int/cwix

Zespół z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej startujący w TIDE Hackathon w konkurencji Coding Challange zaprezentował specjalizowaną aplikację SAME – Situation Awareness Mobile Environment – za które otrzymał I miejsce i nagrodę w swojej kategorii. Zadaniem konkursowym było wykonanie prototypu aplikacji mobilnej zapewniającej współpracę z usługami dostarczonymi przez organizatorów, m. in. systemami wspomagania dowodzenia (C4ISR), serwerami mapowymi (WMS), usługami komunikacyjnymi (JChat), źródłami danych o wojskach sprzymierzonych (FFI, NVG) oraz usługą umożliwiającą pozyskanie symboli znaków taktycznych zgodnych ze standardem APP-6A. Reprezentanci WAT dostarczyli oprogramowanie spełniające wszystkie wymagania, dodatkowo wprowadzając kilka innowacyjnych pomysłów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości do orientowania taktycznego i topograficznego pojedynczego żołnierza. Ponadto, zespół zintegrował swoje rozwiązanie z dostarczonymi usługami infrastruktury IoT (Internet rzeczy) pozyskując dane pogodowe oraz z sieci sensorycznych. Prototyp wykorzystując komunikację z bezzałogowymi statkami powietrznymi umożliwiał zdalne pozyskanie obrazu wideo ze statku powietrznego, a także strumieniowanie transmisji wideo pomiędzy użytkownikami aplikacji w ramach lokalnej sieci (RTSP). Jednym z głównych założeń konkursu, było opracowanie prototypu udostępniającego komunikację tekstową oraz wizualizację jednolitej sytuacji taktycznej w degradowanym środowisku o ograniczonej łączności - imitującym rzeczywiste sieci taktyczne. Narzędzie SAME wykorzystując warstwę bufora danych (data cache) oraz równolegle protokoły MQTT i XMPP dostarczyła niezawodny i w pełni funkcjonalny mechanizm komunikacyjny w warunkach ograniczonej łączności. Autorska kompozycja mechanizmów sieciowych i komunikacyjnych, narzędzi wizualizacji sytuacji operacyjno-taktycznej oraz procedur wspomagających orientację taktyczną, wraz z perfekcyjnie wykonana prezentacją - okazała się być bardzo ciekawym i najwyżej ocenionym rozwiązaniem. Opracowane oprogramowanie korzysta z doświadczeń konstrukcyjnych i algorytmicznych, narzędzi wspomagania dowodzenia rodziny mCOP, którego zespół ARMED jest współautorami, prezentowanych w latach wcześniejszych na forum Europejskiej Agencji Obrony. Zbudowane komponenty i narzędzia będą dalej adaptowane i rozszerzane w ramach kolejnych prac badawczych środowiska mCOP i narzędzi Dismounted Soldier Solution prowadzonych na Wydziale Cybernetyki.

W skład zespołu Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej wchodzili: por. mgr inż. Marcin Kukiełka (asystent n-d), sierż. pchor. inż. Tomasz Gutowski oraz sierż. pchor. inż. Paweł Pieczonka (podchorążowie V roku). Opiekunem naukowym projektu jest ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski.

Strona MON: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/z-zycia-wojska-s/najlepsi-progr...

 

>> Napisz do autora <<