Jesteś tutaj

3 nagrody rektorskie dla pracowników Instytutu

17-10-2014

W dniu Święta Edukacji Narodowej, 14. pażdziernika b.r., w holu głównym Biblioteki Głównej WAT odbyło się wręczenie nagród rektorskich. Nasi koledzy zdobyli 3 nagrody rektorskie: dwie zespołowe i jedną indywidualną.
Nagrodę indywidualną zdobył prof. dr hab. inż. Marian Chudy za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. 
Nagrodę zespołową za osiągnięcia naukowe otrzymał zespół w składzie: dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, dr inż. Wojciech Kulas, ppłk dr inż. Jarosław Koszela, mjr mgr inż. Tomasz Drozdowski, kpt. mgr inż. Dariusz Chmielewski, dr inż. Grzegorz Betliński, mgr inż. Łukasz Matuszelański, kpt. mgr inż. Marcin Dąbkiewicz, lic. Konrad Szumiec, mgr inż.  Michał Niedziela, mgr inż. Hubert Ostap za „Opracowanie  Symulatora Systemu Kierowania Ogniem (SKO) wieży HITFIST 30P KTO Rosomak (SKO - moduł bojowy)”. 
W kategorii nagród za osiągnięcia dydaktyczne nagrodę zespołową otrzymał zespół w składzie: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, mjr dr inż. Rafał Kasprzyk za „Osiągnięcia dydaktyczne w pracy ze studentami oraz sukcesy odnoszone na międzynarodowych wystawach wynalazczości”.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy !!!

Więcej na stronie WAT poniżej: 
http://www.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1254:zasueniu-dla-sprawy-edukacji&catid=61:aktualnoci&Itemid=321.

>> Napisz do autora <<