Jesteś tutaj

NCSS: polsko-amerykańska koncepcja współdziałania sił zbrojnych

20-10-2015

W dniach 12-14 października 2015 r. w salach Klubu WAT odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe „think tank” oparte na grze decyzyjnej, w której analizowano warianty działań wzmacniających wschodnią granicę NATO dla skutecznego przeciwdziałania w sytuacji zagrożenia agresją hybrydową, konwencjonalną oraz z użyciem taktycznej broni jądrowej. W trakcie trzydniowych sesji zespołów (2 „niebieskie”, 1 „czerwony” oraz 1 „biały”) rozważano hipotetyczne trzy etapy kryzysu: działania na bazie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, konflikt konwencjonalny z zastosowaniem artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego oraz eskalację kryzysu. Polskę reprezentowało Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Wojskowa Akademia Techniczna oraz oficerowie SZ RP (z Inspektoratu Wojsk Specjalnych DG RSZ, Zarządu P5 w SG, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, 31 BLT, AON, OSW i PISM.), natomiast stronę amerykańską Center For Strategic and Budgetary Assesments. W ramach zespołu „białych” rozgrywanie scenariuszy gry (w Edytorze Działań Połączonych oraz Symulatorze Wariantów Działań Bojowych) wsparli pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych: prof. WAT dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz oraz dr inż. Dariusz Pierzchała. Wyniki prac w postaci spec-raportu zostaną zaprezentowane przedstawicielom dowództw sił zbrojnych Polski, USA i NATO oraz parlamentów obu krajów. Na zakończenie pobytu Senior Fellow Mark Gunzinger (były Zastępca Asystentującego Sekretarza Obrony ds. Transformacji i Zasobów) przeprowadził wykład dla kilku grup studentów 1-ego roku Wydziału Cybernetyki.

>> Napisz do autora <<